Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Oferta Edukacyjna

Odpowiadają na potrzeby zmieniającego się otoczenia, zapewniamy możliwości rozwoju na każdym etapie edukacji i ścieżki zawodowej. Programy studiów są przygotowywane przez naszych dydaktyków w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa.

Wydział Ekonomii i Zarządzania

 1. Renomowane studia zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
 2. Wysoki poziom kształcenia poparty wynikiem globalnego rankingu U-Multirank przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej.
 3. Programy studiów opracowywane są wspólnie z praktykami biznesu, dzięki czemu nieustannie są dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy.
 4. Solidne przygotowanie do wejścia na rynek pracy gwarantowane jest studentom przez nowoczesny trójstopniowy program kształcenia.

Wydział Prawa i Administracji

 1. I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną"
 2. Od 2006 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa.
 3. Od 27 czerwca 2016 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.
 4. Wysoką pozycję w świecie naukowym Wydział Prawa i Administracji zawdzięcza nie tylko konsekwentnie realizowanej strategii, ale przede wszystkim wybitnej kadrze naukowej.

Wydział Medyczny

 1. Kadra dydaktyczna kierunku lekarskiego będzie składała się z doświadczonych pracowników nauki z wieloletnim stażem, specjalistów w danych dziedzinach.
 2. Kierunek zostanie uruchomiony w roku akademickim 2017/2018.
 3. Rekrutacja na kierunek lekarski Uczelni Łazarskiego zostanie otwarta wiosną 2017 roku.

Dlaczego Łazarski?

Uczelnia Łazarskiego jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z zasadą universitas magistrorum et scholarium, uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. W imię tej zasady Łazarski buduje społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to bowiem ponad 250 najwybitniejszych ekspertów m.in. w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Umożliwia to wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje adeptom Uczelni Łazarskiego kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

Od lat Uczelnia Łazarskiego dzięki znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania, utrzymuje się w czołówce najbardziej prestiżowych rankingów szkół wyższych w Polsce.

Łazarski jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto Uczelnia znajduje się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

Wydział Prawa szczyci się I miejscem wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w rankingach "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej".

Wydział Ekonomii plasuje się natomiast na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Uczymy przez doświadczenie

 • Programy studiów przygotowywany jest w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powołana przez Uczelnię Radę Biznesu, stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Dzięki temu mamy pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej!
 • Zajęcia prowadzone są w nowoczesny, interaktywny sposób. Warsztaty, studia przypadków czy gry symulacyjne dają możliwość nauki przez doświadczenie. W ten sposób rozwijasz praktyczne umiejętności już na studiach! Wolisz wcielić się w rolę adwokata czy prokuratora? Weź udział w symulacji procesu na naszej własnej sali sądowej.

Gwarantujemy sukces zawodowy

 • Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywasz podczas płatnych staży i praktyk, które Uczelnia zapewnia już podczas studiów. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich, od których otrzymujesz referencje lub listy polecające.
 • Biuro Praktyk i Karier aktywnie wspiera w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzi warsztaty i doradztwo zawodowe. Dzięki temu 76,1% naszych studentów znajduje pracę jeszcze w trakcie studiów!

Jesteśmy uczelnią międzynarodową

 • Współpracujemy z ponad 90 uczelniami na całym świecie. Oferujemy nie tylko wymianę studencką, ale również zagraniczne praktyki i staże. W ramach programu Erasmus+ możesz otworzyć się na nowe kraje i inne kultury!
 • Nasze anglojęzyczne programy studiów tworzymy wspólnie z Boston University i Coventry University. Dzięki temu studiując jeden wybrany kierunek zdobywasz aż dwa dyplomy - polski i brytyjski!

Jeszcze się wahasz?
Zobacz 21 powodów, by studiować w Łazarskim!

Rankingi i nagrody

 • Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, po raz ósmy zajął I miejsce wśród uczelni niepublicznych w X rankingu wydziałów prawa, przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną". Wydziały prawa poddawane były ocenie w czterech kategoriach: kadra, jakość i siła kształcenia, wymogi i jakość studentów, zdawalność na aplikację absolwentów. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zdobył łącznie uzyskał 94 pkt na 111 możliwych (więcej tutaj).
 • Uczelnia Łazarskiego zajęła IV miejsce w rankingu niepublicznych uczelni 2016 przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Ocena rankingowa bazowała na kryteriach takich jak: prestiż, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie (ranking Perspektyw tutaj).
 • Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk społecznych w zakresie nauk społecznych i prawych, w sprawie oceny programowej na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – wydało ocenę wyróżniającą (więcej tutaj).
 • Centralna Komisja ds. Stopni i tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 27 czerwca 2016 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo (więcej tutaj).
 • Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego otrzymało uprawnienia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do organizowania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego (więcej tutaj).