Publikacja: | Centrum kształcenia podyplomowego /

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne.

Wydarzenie odbędzie się z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich, 25. rocznicy podpisania Traktatu o Unii Europejskiej i 30. rocznicy utworzenia Australijskiej Komisji Praw Człowieka. Jest to największa w Polsce cykliczna konferencja poświęcona ochronie praw człowieka.

Magdalena Malinowska-Wójcicka, Kierownik studiów podyplomowych w CKP Uczelni Łazarskiego „Legislacja w praktyce” wystąpi podczas konferencji z prelekcją pt.: Dostęp do informacji o pracach Rady Ministrów jako gwarancja partycypacji społecznej przy tworzeniu prawa.

Organizatorzy Konferencji: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji); Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich (Zarząd Główny).

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Sejmu RP przy ul. Wiejskiej.