Publikacja: | Aktualności / Studenci / Centrum kształcenia podyplomowego / Kariera / Dział programów międzynarodowych /

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oferuje swoim studentom i absolwentom udział w stażach w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)!

Z satysfakcją informujemy, że Uczelnia Łazarskiego ponownie bierze udział w programie stażowym organizowanym przy współpracy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz International Civil Aviation Organization. W efekcie nawiązanej współpracy drugi rok z rzędu oferuje swoim studentom i absolwentom udział w stażach w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

ICAO to najważniejsza lotnicza organizacja międzynarodowa. Ustanowiona w 1944 r., jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, efektywność i regularność komunikacji lotniczej, ekonomię transportu lotniczego. Promuje rozwój transportu powietrznego.

Staże:

ICAO oferuje staże w wybranych obszarach działalności:

m.in. z zakresu bezpieczeństwa lotniczego, ekonomicznego rozwoju transportu lotniczego, ochrony środowiska, monitoringu bezpieczeństwa, polityki transportowej.

 • Nabór na staże w 2017 r.,
 • Czas trwania staży: 2-6 miesięcy,
 • Miejsce staży: siedziba ICAO - Montreal (Kanada),
 • Rekrutacja formalna: do 11 grudnia 2016 r.,
 • Staże bezpłatne, bez oferty stypendialnej.


Uczelnia Łazarskiego aktywnie wspiera rozwój kadr branży transportu lotniczego oferując studia magisterskie na kierunku prawo o specjalizacji Prawo lotnicze, studia podyplomowe w ramach Akademii Transportu Lotniczego - Prawo lotnicze oraz Zarządzenie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS), a także MBA w lotnictwie. Oferowane staże wpisują się w ten kierunek rozwoju, pozwalając uczestnikom połączyć wysoki poziom wiedzy teoretycznej w obszarze lotnictwa z doświadczeniem praktycznym zdobytym w najbardziej prestiżowej międzynarodowej organizacji lotniczej. Stanowią wyzwanie i szansę dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w branży transportu lotniczego.

Kandydaci:

 • Studenci drugiego stopnia studiów,
 • Absolwenci drugiego stopnia studiów (lub wyższego) - maksymalnie 2 lata po ukończeniu studiów.

 

Program rekrutacji:

 • Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych: 14 listopada-11 grudnia 2016 r.,
 • Wstępna selekcja/rozmowa rekrutacyjna,
 • Wybór uczestników staży przez ICAO.

 

Dokumenty aplikacyjne (wszystkie w języku angielskim):

 • Aktualne CV,
 • List motywacyjny - proszę m.in. wskazać motywację do podjęcia stażu, uwzględnić maksymalnie dwa działania/obszary zainteresowań na realizację stażu, określić powiązanie studiów z pracą w ICAO, wspomnieć o dalszych planach zawodowych
 • Wszelkie dodatkowe informacje/certyfikaty/zaświadczenia które zdaniem kandydatów mogą mieć znaczenie przy rekrutacji,
 • Wykaz przedmiotów w których uczestniczyli kandydaci od początku rozpoczęcia studiów do dnia złożenia aplikacji. W przypadku absolwentów - suplement do dyplomu.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać do koordynatora ds. staży w ICAO w Uczelni Łazarskiego, p. Moniki Tkaczyk, na adres m.tkaczyk@lazarski.edu.pl.