Publikacja: | Wydział Medyczny / Aktualności / Centrum prasowe /

W związku z przygotowaniami do rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim w październiku 2017 r., Uczelnia Łazarskiego pragnie poinformować o zmianach, jakie zaszły na liście partnerów tego kierunku.

Zgodnie z oficjalnie podanymi informacjami „z powodów organizacyjnych” ze współpracy wycofały się trzy podmioty, w tym Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Uczelnia Łazarskiego aktualnie prowadzi rozmowy z podmiotem o podobnym lub szerszym zakresie kompetencji, który zastąpi szpital MSWiA w części kształcenia klinicznego. O nowej liście partnerów kierunku lekarskiego Uczelnia poinformuje w osobnym komunikacie, najpóźniej do końca lutego br.        

***

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Znajduje się w ścisłej czołówce Rankingów Wydziałów Prawa według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej. Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University. Więcej informacji na www.lazarski.pl.

Kontakt dla mediów:

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Rzecznik Prasowy

  • Uczelnia Łazarskiego
  • i.dessoulavy-gladysz@lazarski.edu.pl
  • tel. +48 22 54 35 508; 502 373 147
  • kom. +48 502 373 147