• formularz zgłoszeniowy tutaj.

Aplikacje prawnicze to temat budzący uzasadnione zainteresowanie dużej części studentów i absolwentów prawa w całej Polsce. Wymagania stawiane kandydatom na aplikacje prawnicze są bardzo wysokie. Przygotowując się do egzaminów wstępnych niezbędne jest opanowanie bardzo szerokiego zakresu wiedzy z różnych gałęzi prawa.

W celu odświeżenia i uporządkowania wiedzy w zakresie wymaganym na egzaminach wstępnych na aplikacje, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego postanowił wyjść naprzeciw wymogom stawianym studentom i absolwentom prawa przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przygotował zupełnie NOWĄ formułę przygotowania studentów i absolwentów do egzaminów wstępnych.

KURS PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

NA APLIKACJE PRAWNICZE 2017

 • RADCOWSKA
 • NOTARIALNA
 • ADWOKACKA
 • KOMORNICZA
 • SĘDZIOWSKA
 • PROKURATORSKA

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA APLIKACJE!

ZAPISZ SIĘ NA KURS, W GRUPIE SIŁA I MOBILIZACJA!

Z nami poznasz receptę na uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym!

 • cel: wsparcie osób zainteresowanych egzaminami wstępnymi na aplikacje prawnicze
 • zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z kluczowych aktów prawnych
 • metodologia rozwiązywania testów
 • 150 godziny zajęć specjalistycznej wiedzy
 • zajęcia prowadzone przez cenionych praktyków wykonujących zawody prawnicze
 • szczegółowa analiza testów z ostatnich lat
 • specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • zajęcia w formie warsztatów

FORMA ZAJĘĆ

Kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze obejmuje zajęcia podzielone na bloki tematyczne, w tym:

 1. METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA TESTÓW (wszystkie aplikacje)
  zajęcia mają na celu wyjaśnienie konstrukcji pytań testowych na egzaminach wstępnych i wyjaśnienie jak skutecznie rozwiązywać poszczególne pytania by uzyskać jak najwyższy wynik i dostać się na upragnioną aplikację
 2.  WARSZTATY (wszystkie aplikacje)
  podczas zajęć warsztatowych zaprezentowany zostanie materiał będący przedmiotem egzaminów wstępnych oraz zostaną omówione najczęściej pojawiające się pytania testowe. Prowadzący poszczególne przedmioty będą kłaść nacisk na te instytucje, które łatwo da się „ubrać” w pytania testowe oraz zagadnienia budzące wątpliwości. 
 3.  METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA KAZUSÓW (aplikacje sędziowska i prokuratorska)
  celem zajęć jest zaprezentowanie sprawnego poszukania rozwiązań prawnych w danym stanie faktycznym, które przyczynią się do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie wstępnym
 4.  ROZWIĄZYWANIE KAZUSÓW I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI ARGUMENTACJI PRAWNICZEJ (aplikacje sędziowska i prokuratorska)
  zajęcia praktyczne doskonalące umiejętność rozwiązywania kazusów egzaminacyjnych i rozwijające umiejętność argumentacji prawniczej.  

TERMINY ZAJĘĆ

 • 1 – 2 kwiecień 2017 r.
 • 8 – 9 kwiecień 2017 r.
 • 22 – 23 kwiecień 2017 r.
 • 6 – 7 maja 2017 r.
 • 13 – 14 maj 2017 r.
 • 20 – 21 maj 2017 r.
 • 27 – 28 maj 2017 r.
 • 3 – 4 czerwiec 2017 r.
 • 10 – 11 czerwiec 2017 r.
 • 17 – 18 czerwiec 2017 r.
 • 24 – 25 czerwiec 2017 r.
 • 1 – 2 lipiec 2017 r.

Kurs obejmuje zajęcia w wymiarze 150 godzin akademickich, które są podzielone na bloki tematyczne.

Liczba godzin przeznaczonych na omawianie poszczególnych aktów prawnych związana jest z częstotliwością występowania pytań na egzaminie wstępnym na poszczególne aplikacje.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele między godz. 9.00 a 16.00  i będą prowadzone przez uznanych praktyków wykonujących zawody prawnicze: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz pracowników naukowych Uczelni Łazarskiego.

Szczegółowy rozkład zajęć zostanie podany uczestnikom Kursu po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Uwaga:

Utworzenie modułu przygotowującego do egzaminu wstępnego:

 

 • na aplikację sędziowską i prokuratorską - uwarunkowane jest zebraniem 10 osób, które zadeklarują chęć uczestniczenia w tym module
 • na aplikację notarialną - uwarunkowane jest zebraniem 5 osób, które zadeklarują chęć uczestniczenia w tym module
 • na aplikację komorniczą - uwarunkowane jest zebraniem 5 osób, które zadeklarują chęć uczestniczenia w tym module.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze będą otrzymywać cotygodniowo specjalnie przygotowane materiały szkoleniowe na poszczególne bloki zajęć szkoleniowych, w tym: wykazy najważniejszych instytucji prawnych i artykułów z ustaw będących przedmiotem pytań, ćwiczenia testowe umożliwiające weryfikację posiadanej wiedzy i umiejętności oraz konspekty warsztatów.

Na zajęciach z poszczególnych bloków szkoleniowych uczestnicy Kursu zobowiązani są posiadać akty prawne uwzględniające aktualny stan prawny.

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 1200 zł (aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza – 150 godzin)
 • 1500 zł (aplikacja sędziowska i prokuratorska – 165 godzin)

Organizator udziela 10% zniżki w przypadku zgłoszenia kandydata i dokonania opłaty za uczestnictwo w Kursie w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 r. - odpowiednio:

 • 1080 zł (aplikacja radcowska, adwokacka, notarialna, komornicza),
 • 1350 zł (aplikacja sędziowska i prokuratorska).

Zapisy trwają do 25 marca 2017 r. lub do wyczerpania miejsc. 

KONTAKT

 • Kierownik Kursu przygotowującego do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze
  adw. dr Ewelina Kragiel
  e-mail: aplikacje.prawnicze@lazarski.pl
  Dyżur: środa, godz. 16.45 - 17.45, s. 270