Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Max 110 znaków Max 110 znaków Max 110 znaków Max 110 znaków 110 znaków 110 znaków 110 znaków 110 znaków

Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków Max 1536 znaków

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Sed ut perspiciatis

Lorem ipsum dolor sit amet.

Zobacz więcej >>

Publikacje wydawane przez Oficynę Wydawniczą można kupić bezpośrednio w jej siedzibie bądź za pośrednictwem sklepu internetowego Domu Wydawniczego Elipsa lub księgarni internetowej Naukowa.pl.

IUS NOVUM (ISSN 1897-5577) jest kwartalnikiem wydawanym przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie; ukazuje się periodycznie od 2007 r. Głównym założeniem redakcyjnym jest prezentowanie na jego łamach ocen propozycji zmian legislacyjnych, przyjętych rozwiązań prawnych oraz wyników ich weryfikacji retrospektywnej. Przedmiot prezentowanych rozważań nie ogranicza się do jednej lub dwóch gałęzi prawa, jest forum wymiany myśli dotyczących prawa sensu largo. Spektrum tematyczne Ius Novum jest szerokie i obejmuje publikacje dotyczące historii prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i innych. Łamy pisma są otwarte nie tylko dla kadry naukowo ? dydaktycznej Uczelni Łazarskiego, ale także dla przedstawicieli nauki z innych ośrodków akademickich. Mile są  widziani zarówno pracownicy naukowi o uznanym dorobku, jak i dopiero stawiający pierwsze kroki w tej dziedzinie.. Ma to być płaszczyzna, na której będą ścierały się poglądy wszystkich, którzy mają coś interesującego i nowatorskiego do zaprezentowania. Materiały są publikowane w formie artykułów, glos, recenzji oraz sprawozdań. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 2015 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ewaluacji czasopism naukowych za publikację w Ius Novum uzyskuje się 11 punktów.

Rada Naukowa

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego (przewodnicząca)
prof. dr hab. Sylvie Bernigasud, l’Université Lumière Lyon 2 (Francja)
prof. dr hab. Vincent Correia, Université Paris-Sud, Université de Poitiers (Francja)
prof. dr hab. Bertil Cottier, Università della Svizzera Italiana w Lugano (Szwajcaria)
prof. dr hab. Regina Garcimartín Montero, Universidad de Zaragoza (Hiszpania)
prof. dr hab. Stephan Hobe, Cologne University (Niemcy)
prof. dr hab., dr h.c. Brunon Hołyst, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Michele Indellicato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy)
prof. dr. hab. Hugues Kenfack, Université Toulouse 1 w Tuluzie (Francja)
prof. dr hab. ks. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jegielloński
prof. dr hab. Pablo Mendes de Leon, Leiden University (Holandia)
prof. dr hab. Adam Olejniczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Ferdinando Parente, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy)
prof. dr hab. Grzegorz Rydlewski, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Vinai Kumar Singh, New Delhi, Indian Society of International Law (Indie)
prof. dr hab. Gintaras Švedas, Vilniaus Universitetas (Litwa)
prof. dr hab. Anita Ušacka, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (Holandia)
prof. dr Juana Maria Gil Ruiz, Wydział Prawa Uniwersytetu w Grenadzie (Hiszpania)
dr Ewa Weigend, Instytut Prawa Karnego Max-Plancka we Freiburgu (Niemcy)

REDAKCJA

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, Uczelnia Łazarskiego
Sekretarz: prof. nadzw. dr hab. Jacek Kosonoga, Uczelnia Łazarskiego

REDAKTORZY JĘZYKOWI/ Linguistic Editors

Natallia Artsiomenka - język białoruski
Grzegorz Butrym - język angielski
Martin Dahl - język niemiecki
Maria Furman - język polski
Elwira Stefańska - język rosyjski
Jadwiga Ziębowicz - język francuski

REDAKTORZY TEMATYCZNI/ Thematic Editors

prawo karne i postępowanie - prof. nadzw. dr hab. Barbara Nita-Swiatłowska
prawo cywilne - dr Helena Ciepła
prawo administracyjne - prof. dr hab. Stanisław Hoc
prawo konstytucyjne - dr Jacek Zaleśny
prawo międzynarodowe - prof. nadzw. dr hab. Mariusz Muszyński
statystyka - dr Krystyna Bąk
prof. dr Juan Carlos Ferré Olivé - Dziekan Wydziału Prawa Universytetu w Huelva
prof. dr Carmen Armendáriz León – Wydział Prawa Universytetu Complutense w Madrycie.

Korekta

Hanna Januszewska 

INFORMACJA DLA AUTORÓW

W czasopiśmie mogą być publikowane prace dotyczące szeroko rozumianej problematyki prawnej, a także recenzje oraz sprawozdania z życia naukowego szkół wyższych. Warunkiem opublikowania jest pozytywna opinia recenzentów. Materiał do Redakcji należy przekazać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, ok. 1800 znaków na stronie) wraz z tekstem zapisanym na nośniku elektronicznym lub przesłanym na adres: iusnovum@lazarski.edu.pl. Przypisy należy umieszczać na dole strony, podając najpierw inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony. W przypadku prac zbiorowych należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora naukowego z dopiskiem (red.).
Do artykułu należy dołączyć streszczenie, podając cel artykułu, zastosowana metodę, wyniki pracy oraz wnioski. Streszczenie nie powinno przekraczać 20 wierszy maszynopisu. Jeżeli w streszczeniu występują specjalistyczne terminy albo zwroty naukowe lub techniczne, należy podać ich odpowiedniki w języku angielskim. Poza streszczeniem do artykułu należy dołączyć uporządkowany alfabetycznie wykaz literatury. 
Artykuł nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu, natomiast recenzja, komunikat naukowy i informacja - 12 stron.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanej pracy skrótów, zmiany tytułów, podtytułów oraz poprawek stylistycznych.
Opracowanie należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, podać swój adres z numerem telefonu, faxu, e-mail, stopień lub tytuł naukowy, nazwę instytucji naukowej, w której autor jest zatrudniony.