To projekt mający na celu promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.

Co roku, w drodze konkursu, wyłaniamy kilkoro z nich i przyznajemy im tytuł "Brylantów Łazarskiego"

Laureaci