Patronat medialny nad klubem absolwenta Uczelni Łazarskiego objęli: