Zadaniem Koła jest poszerzanie wiedzy studentów z zakresu prawa karnego wykonawczego oraz zdobywaniem umiejętności praktycznych z zakresu pracy zawodowej kuratora sądowego.

Zadania:

  • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu prawa karnego wykonawczego,
  • rozwijanie życia naukowego wśród studentów,
  • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi,
  • promowanie Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego,
  • popularyzacja wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego,
  • zdobywanie umiejętności praktycznych z zakresu pracy zawodowej kuratora sądowego.

Opiekun naukowy:

Zarząd Koła:

 

 

Spotkania:

  • raz w miesiącu