Koło zajmuje się następującymi sekcjami: dydaktyki akademickiej, językoznawstwa, tenisowa, turystyki rowerowej, akwarystyki eksperymentalnej.

Strona internetowa Klubu

http://klubiucundaxxi.jimdo.com/

Zadania:

Główne cele Klubu określone zostały w Statucie. W ramach Klubu istnieją następujące sekcje:

  • sekcja dydaktyki akademickiej - odpowiedzialna: Monika Cieślewicz
  • sekcja językoznawstwa - odpowiedzialny: Maciej Pakulski
  • sekcja tenisowa - odpowiedzialny: Szymon Panek
  • sekcja turystyki rowerowej - odpowiedzialna: Patrycja Konieczna
  • sekcja akwarystyki eksperymentalnej - odpowiedzialny: Kamil Szymura

Opiekun naukowy:

  • starszy wykładowca - Ryszard Grupiński

 Zarząd klubu:

Spotkania:

  • codziennie w godz. 9:00-22:00 w siedzibie klubu: sala 661 (mail: klub.iucundaxxi@gmail.com)
  • sekcja językoznawstwa: poniedziałek i środa w godz. 16:45-18:45
  • sekcja tenisowa: czwartek w godz. 9:00-10:00
  • konwersatorium z metodologii nauk - czwartek 16:00-18:00 s. 10