Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejUznanie zawodowe

DOŚWIADCZENI STUDIUJĄ KRÓCEJ W ŁAZARSKIM

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r. umożliwia uznanie wiedzy i kompetencji zdobytych w pracy, na szkoleniach i kursach.

To zupełnie nowe rozwiązanie. Dotychczas na studiach respektowano tylko oceny i zaliczenia z innych uczelni lub kierunków.

Zmiana oznacza, że osoby z odpowiednim doświadczeniem mogą skończyć studia znacznie szybciej, nawet o połowę. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uzupełnić wykształcenie.

Oferta skierowana jest do:

 • osób posiadających świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • osób posiadających tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Kandydaci, którzy zechcą skorzystać z takiej procedury płacą za nią, ale studia będą zdecydowanie tańsze. Nie ponoszą bowiem kosztów za uznane przedmioty.

Zapraszamy!

Konsultacje

W przypadku chęci skontaktowania się z Tutorem w sprawie uznania efektów uczenia się, istnieje możliwość zgłoszenia się na konsultacje:

Wydział Ekonomii i Zarządzania  - dr Adrian Chojan

Zapisy na konsultacje odbywają się poprzez dział rekrutacji: rekrutacja@lazarski.edu.pl 

Wydział Prawa i Administracji - dr Blanka Stefańska

Kontakt mailowy: biurodziekana.pia@lazarski.edu.pl

Czesne w przypadku uznania dorobku zawodowego

Czesne za semestr zależy od ilości przedmiotów i punktów ECTS, które student realizuje w danym semestrze:

 • Standardowo w semestrze realizuje się przedmioty łącznie na 30 pkt ECTS, co równa się opłacie za semestr studiów.
 • Opłata za każdy przedmiot jest liczona oddzielnie. Każdy przedmiot ma określoną liczbę punktów ECTS, opłata za jeden punkt to opłata za semestr studiów podzielona na 30.
 • Student w semestrze może zrealizować przedmioty na łączną wartość od 22 do 45 punktów ECTS.
 • Po wybraniu przedmiotów i obliczeniu punktów, należy ich sumę końcową pomnożyć przez opłatę za punkt, będzie to opłata za semestr nauki (płatna w 4 równych ratach bądź jednorazowo z góry).
 • Za przedmioty uznane nie wnosi się opłaty.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do wszczęcia procedury uznania dorobku zawodowego:

 • podanie o uznanie efektów uczenia do dziekana właściwego wydziału (do pobrania poniżej)
 • świadectwo maturalne (na studia I stopnia)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (na studia II stopnia)
 • życiorys
 • certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń itp.

Dokumenty można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub mailem (dane poniżej).

Kontakt do działu Rekrutacji

Marta Pietrak

rekrutacja@lazarski.edu.pl
(22) 54 35 555/501
pokój nr 63, sektor F, parter

Godziny otwarcia:

 • październik - czerwiec
  poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
 • lipiec - wrzesień
  poniedziałek - piątek 9:00 - 18:00
  sobota 9:00 - 14:00