Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejZniżki i stypendia dla kandydata

Uczelnia Łazarskiego oferuje studentom bogaty pakiet zniżek, które znacznie ułatwiają studiowanie. Zobacz, jaki rabat możesz otrzymać:

Zniżki

ZNIŻKI ZA WYNIKI W NAUCE

Studenci Uczelni Łazarskiego spoza UE, którzy uzyskali średnią ocen za rok studiów:

  • 4,8 i powyżej otrzymują zniżkę w wysokości 30% w roku następnym,
  • 4,4-4,79 otrzymują zniżkę w wysokości 20% w roku następnym.

ZNIŻKA DLA LAURETÓW I FINALISTÓW OLIMPIAD

100% zniżki na pierwszy rok nauki dla Laureatów i Finalistów Olimpiad. W następnych latach zniżka może być  prolongowana  w formie Stypendium Rektora. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej z pierwszego roku studiów nie mniejszej niż 4,30. Wysokość przyznanej zniżki zależy od średniej ocen, a także aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni.

STYPENDIUM GRANTY ŁAZARSKIEGO

Rok studiów za darmo dla wyróżniających się absolwentów liceów!

Stypendium dla wyróżniających się maturzystów, ubiegających się o przyjęcie na Uczelnię Łazarskiego, wykazujących szczególne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Laureatowi gwarantujemy zwolnienie z opłat za pierwszy rok studiów, bez względu na to jaki wybierze kierunek czy specjalność.

Uczelnia Łazarskiego kontynuuje specjalny program stypendialny "Granty Łazarskiego".

Wspieramy maturzystów wyróżniających się na polach:

  • społecznym - wolontariusze z zaświadczeniem o odbytym stażu, uczestnicy akcji charytatywnych lub akcji na rzecz społeczności lokalnej

  • naukowym - uczniowie z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, laureaci międzynarodowych lub centralnych szczebli olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów organizowanych przez instytucję naukową albo autorzy najlepszych esejów lub prac naukowych)

  • sportowym i artystycznym - utytułowani mistrzowie w swojej dyscyplinie sportowej, medaliści Juniorów albo szczególnie zaangażowani w organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych lub artystycznych

Jeśli chcesz realizować swoją pasję na studiach i studiować za darmo na najbardziej innowacyjnej uczelni niepublicznej, skontaktuj się z działem rekrutacji:
tel: 22 52 45 555
email: rekrutacja(at)lazarski.edu.pl

Aplikuj do 18 września i studiuj za darmo!

Zapoznaj się z regulaminem i aplikuj do programu!

Pobierz formularz zgłoszeniowy na dole strony.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję ds. Grantów z końcem września 2015.

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium dla wyróżniających się absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze.
Wymagane progi punktowe:

  • 400-499 pkt rekrutacyjnych przysługuje zniżka w wysokości 30% na I rok studiów
  • 500-600 pkt rekrutacyjnych przysługuje zniżka w wysokości 50% na I rok studiów

Zniżka dla kandydatów, zapisanych na studia przed końcem sierpnia. Obowiązuje tylko przez okres pierwszego roku nauki.
Warunkiem otrzymania Stypendium Rektora na drugim roku studiów jest uzyskanie średniej z pierwszego roku studiów nie mniejszej niż 4,30. Wysokość przyznanej zniżki zależy od średniej ocen, a także aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni.

ZNIŻKA NA STUDIA PRZEZ INTERNET

Kandydaci na studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którzy zapiszą się do 31 sierpnia, otrzymają zniżkę w wysokości 15% na pierwszy rok nauki.

ZNIŻKI DLA STUDENTÓW AKTYWNYCH SPOŁECZNIE

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w kołach naukowych, uczestniczą w akcjach promocyjnych lub wspierają: Dział Rekrutacji, Praktyk i Karier, Dział Marketingu i Rekrutacji, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorząd Studencki, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia. Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.

 

PRACA NA RZECZ UCZELNI

Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

ZNIŻKA 75% NA DRUGI KIERUNEK

Studenci Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą równolegle studiować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania podejmujący równoległe studia na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymują 75% zniżki na jeden z kierunków. Zniżka jest przyznawana dla kierunku o niższym czesnym.

ZNIŻKI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni mają prawo do 20% zniżki na dowolny kierunek, a członkowie Klubu Absolwenta -25%.

Uwaga! Powyższe zniżki i promocje nie łączą się. Jeżeli przysługuje Ci więcej niż jedna zniżka,sprawdź koniecznie, która opcja będzie najkorzystniejsza dla Ciebie.