Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek o dofinansowanie projektu „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” złożony w konkursie nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został wyłoniony spośród 129 wniosków i uplasował się na 7 pozycji w gronie 28 pozytywnie ocenionych pomysłów.

Projekt będzie realizowany w terminie 1.11.2016 – 31.10.2019 r. Studenci objęci wsparciem będą mogli poddać się diagnozie kompetencji przy użyciu specjalistycznego narzędzia, skorzystać z indywidualnych porad świadczonych przez doradcę zawodowego oraz doradcę do spraw przedsiębiorczości zaś osoby, które znajdą zatrudnienie za pośrednictwem Działu Praktyk i Karier będą mogły liczyć na wsparcie mentora oraz przejść przez indywidualny coaching zawodowy.

W związku z realizacją przez Uczelnię Łazarskiego projektu „Wsparcie studentów Uczelni Łazarskiego w wejściu na rynek pracy poprzez rozszerzenie usług Działu Praktyk i Karier” dot. konkursu nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poszukujemy kandydatów na stanowiska: DORADCA ZAWODOWY oraz DORADCA ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

OFERTA DORADCA ZAWODOWY

OFERTA DORADCA ds. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI