Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego to nieformalna organizacja zrzeszająca prawie tysiąc absolwentów uczelni. Inauguracja działalności Klubu miała miejsce w 2009 r.

Od tego czasu imprezy integracyjne na stałe wpisały się do kalendarza Uczelni Łazarskiego.
Klub działa na rzecz absolwentów, razem z absolwentami.
W 2013r. została wybrana przez członków klubu Rada Klubu Absolwenta, która spotyka się cyklicznie w celu omawiania działań podejmowanych przez Klub.

Do jej zadań należy m. in.:

 • Konsultowanie i sporządzanie opinii w sprawach Uczelni przedłożonych Radzie Klubu Absolwenta przez jednostki Uczelni
 • Sporządzanie opinii w sprawach Uczelni w imieniu klubu absolwenta,
 • Planowanie, inicjowanie i organizowanie działań klubu absolwenta.

Klub liczy sobie prawie 1000 członków.

Klub Absolwenta kształtuje dobre relacje ze środowiskiem Uczelni Łazarskiego, otoczeniem społeczno - gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami,
Upowszechniania on ofertę edukacyjną Uczelni Łazarskiego dotycząca dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, MBA, szkolenia, kursy),
Klub wspiera inicjatywy absolwentów Uczelni Łazarskiego oraz pozyskuje fundusze na cele statutowe Fundacji Uczelni Łazarskiego.

Klub jest organizatorem spotkań networkingowych absolwentów, których celem jest wymiana kontaktów biznesowych i wzmocnienie więzi między absolwentami, a także absolwentów z Uczelnią. Klub organizuje dla studentów spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - "Spotkania z absolwentem sukcesu".

Klub jest także organizatorem konkursów tematycznych organizowanych wspólnie z partnerami biznesowymi, a także konkursu "Brylanty Łazarskiego". Jego celem jest promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.
Absolwenci mają także szanse dołączenia się do projektu rabatowego Karta Klubu Absolwenta.

Celem tego projektu jest umożliwienie absolwentom Uczelni Łazarskiego skorzystania z ulg w postaci zniżki na dane usługi i produkty, a także umacnianie więzi pomiędzy absolwentami a uczelnią. Partnerami projektu są firmy wywodzące się z różnych branż i świadczące różnego typu usługi m.in. kulturalne, rozrywkowe, handlowe oraz gastronomiczne.

Klub Absolwenta jest odpowiedzialny za organizacje imprez rozrywkowych takich jak pikniki oraz turnieje w kręgle.
Klub Absolwenta zajmuje się także promocją kultury, od kilku lat jest organizatorem wielu wystaw obrazów i fotografii, najczęściej autorami prac są absolwenci Uczelni.
Klub Absolwenta jest także odpowiedzialny za organizację uroczystej promocji absolwentów. Każdego roku jest przygotowywany album absolwentów.
Absolwenci prezentują również swój dorobek zawodowy na łamach publikacji wewnętrznych uczelni oraz w serwisie internetowym.

Klub prowadzi akcje prospołeczne dla środowiska lokalnego i regionalnego:
"Wypełnij PIT w Uczelni Łazarskiego" - akcja, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu deklaracji PIT,
"Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego" - akcja, podczas której umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich,
"Dzień Dawcy Szpiku" - akcja, podczas której przeprowadzamy rejestrację osób, które w przyszłości mogą być potencjalnymi dawcami szpiku,
"Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego" - akcja, podczas której umożliwiamy bezpłatną pomocą prawną osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na jej opłacenie.

Każdy absolwent, który jest członkiem Klubu Absolwenta ma możliwość założenia i używania dożywotnio konta mailowego na domenie @lazarski.pl, korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie campusu uczelni oraz  na preferencyjnych warunkach z uczelnianej biblioteki.

Członkowie Klubu mogą korzystać także z 25% zniżki na studia podyplomowe oraz 20% zniżki na MBA, kursy językowe organizowane przez Uczelnię Łazarskiego.
Absolwenci zrzeszeni są również na portalu społecznościowym www.goldenline.pl oraz na stronie fanpage na www.facebook.pl.

Zapraszamy wszystkich absolwentów Uczelni Łazarskiego do czynnego włączenia się w działania klubu.
Budujmy wspólnie klub.

Misja i cele

Misją Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego jest integracja środowiska absolwentów Uczelni Łazarskiego.

Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 • stworzenie sieci wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i możliwości pomiędzy absolwentami aktywnymi zawodowo, dzięki utrwalaniu wzajemnych kontaktów biznesowych (networking),
 • umacnianie więzi absolwentów z Uczelnią, stworzenie swoistego lobby,
 • wspieranie przedsięwzięć związanych z pobudzaniem i kształtowaniem aktywności zawodowej absolwentów Uczelni Łazarskiego,
 • kształtowanie bardzo dobrych relacji ze środowiskiem Uczelni Łazarskiego, otoczeniem społeczno - gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami,
 • upowszechnianie oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe i MBA),
 • wspieranie inicjatyw absolwentów Uczelni Łazarskiego,
 • organizację przedsięwzięć społeczno ? kulturalnych oraz rozrywkowych skierowanych do absolwentów,
 • pozyskiwanie funduszy na cele statutowe Fundacji Uczelni Łazarskiego,
 • budowanie portalu internetowego Absolwentów Uczelni Łazarskiego.

Albumy Absolwentów

Co roku wydajemy i udostępniamy w wersji online albumy ze zdjęciami naszych absolwentów. Publikacje zawierają także informacje dotyczące historii naszej uczelni oraz przedsięwzięć organizowanych w danym roku akademickim.

Album 2014/2015

 • Wersja komputerowa flipbooka - zobacz
 • Wersja na urządzenia mobilne - zobacz

Album 2013/2014

 • Wersja komputerowa flipbooka - zobacz
 • Wersja na urządzenia mobilne - zobacz

Album 2012/2013

 • Wersja komputerowa flipbooka - zobacz
 • Wersja na urządzenia mobilne - zobacz

Album 2011/2012

 • Wersja komputerowa flipbooka - zobacz
 • Wersja na urządzenia mobilne - zobacz

Album 2009/2010-2010/2011

Kontakt

Klub Absolwenta
Uczelni Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, 

e-mail: klub.absolwenta@lazarski.edu.pl
tel.: 22 543 53 86
lub w pilnych sprawach 500 167 380
fax: 22 543 53 82 

Zapraszam także do osobistego kontaktu:
Gracjan Krupski
Kampus Uczelni Łazarskiego, sektor D,parter, pokój 44

Gracjan Krupski