Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejDlaczego Łazarski

Uczelnia Łazarskiego jest ośrodkiem naukowo-dydaktycznym, który umiejętnie łączy innowacyjne standardy edukacji z tradycyjnymi celami kształcenia, kierując się zasadą universitas magistrorum et scholarium.

Zgodnie z zasadą universitas magistrorum et scholarium, uczelnia to wspólnota nauczających i studiujących. W imię tej zasady Łazarski buduje społeczność opartą na zdobywaniu wiedzy od najznakomitszych mistrzów. Grono naszych wykładowców to bowiem ponad 250 najwybitniejszych ekspertów m.in. w dziedzinie gospodarki, polityki i prawa. Szczycimy się zarówno uznanymi nazwiskami w świecie naukowym, jak i specjalistami - praktykami ze sfery biznesu. Umożliwia to wszechstronny rozwój, który tak jak w początkach tradycji szkolnictwa wyższego, daje adeptom Uczelni Łazarskiego kompleksowe przygotowanie w wybranej dziedzinie. Profil kształcenia i prowadzonych badań dostosowujemy natomiast do wymagań współczesnego świata z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.

Od lat Uczelnia Łazarskiego dzięki znakomitej kadrze i dbałości o najwyższą jakość nauczania, utrzymuje się w czołówce najbardziej prestiżowych rankingów szkół wyższych w Polsce.

Łazarski jest najlepszą polską uczelnią w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto Uczelnia znajduje się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

Wydział Prawa szczyci się I miejscem wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w rankingach "Dziennika Gazety Prawnej" i "Rzeczpospolitej".

Wydział Ekonomii plasuje się natomiast na I miejscu ratingu magazynu Brief mierzącego przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Uczymy przez doświadczenie

  • Programy studiów przygotowywany jest w stałej współpracy z najlepszymi praktykami biznesu i prawa. Nad każdą nową specjalnością czuwa ekspert-mentor w danej dziedzinie. Powołana przez Uczelnię Radę Biznesu, stale dba o to, by zakres merytoryczny naszych studiów zawsze odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku. Dzięki temu mamy pewność, że uczysz się tego, co rzeczywiście wykorzystasz w przyszłej pracy zawodowej!
  • Zajęcia prowadzone są w nowoczesny, interaktywny sposób. Warsztaty, studia przypadków czy gry symulacyjne dają możliwość nauki przez doświadczenie. W ten sposób rozwijasz praktyczne umiejętności już na studiach! Wolisz wcielić się w rolę adwokata czy prokuratora? Weź udział w symulacji procesu na naszej własnej sali sądowej.

Gwarantujemy sukces zawodowy

  • Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywasz podczas płatnych staży i praktyk, które Uczelnia zapewnia już podczas studiów. Realizujesz projekty w naszych firmach partnerskich, od których otrzymujesz referencje lub listy polecające.
  • Biuro Praktyk i Karier aktywnie wspiera w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzi warsztaty i doradztwo zawodowe. Dzięki temu 76,1% naszych studentów znajduje pracę jeszcze w trakcie studiów!

Jesteśmy uczelnią międzynarodową

  • Współpracujemy z ponad 90 uczelniami na całym świecie. Oferujemy nie tylko wymianę studencką, ale również zagraniczne praktyki i staże. W ramach programu Erasmus+ możesz otworzyć się na nowe kraje i inne kultury!
  • Nasze anglojęzyczne programy studiów tworzymy wspólnie z Boston University i Coventry University. Dzięki temu studiując jeden wybrany kierunek zdobywasz aż dwa dyplomy - polski i brytyjski!

Jeszcze się wahasz?
Zobacz 21 powodów, by studiować w Łazarskim!