Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejHistoria

Uczelnia Łazarskiego to już 22 lata doświadczenia w edukacji.

2015

  • Uczelnia Łazarskiego została uznana za najlepszą polską szkołę wyższą w globalnym rankingu Multirank przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej.
  • Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Prawa i Administracji ocenę wyróżniającą, najwyższą z możliwych.
  • Uruchomione zostały: Szkoła Prawa Francuskiego i Szkoła Porównawczego Prawa Azjatyckiego.

   2014

    • Studium Prawa Rosyjskiego rozpoczął współpracę z Instytutem Prawniczym w Sankt Petersburgu.
    • Uruchomiona została Szkoła Prawa Niemieckiego.

     2013


     • Wydział Prawa i Administracji dołączył do grona wydziałów prawa Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa ELFA - European Law Faculty Association oraz EALA - European Air Law Association.

     2012

      • Nawiązana została współpraca z prestiżowym Coventry University, dzięki której wprowadzono anglojęzyczne walidowane programy studiów kończące się zdobyciem dwóch dyplomów: polskiego - Uczelni Łazarskiego i brytyjskiego -Coventry University.
      • Powstało Centrum Naukowe Instytutu Studiów Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego.

       2010

        • Uczelnia została ostatecznie przemianowana na Uczelnię Łazarskiego.
        • Rozszerzony Wydział Prawa stał się Wydziałem Prawa i Administracji.
        • Czasopismo naukowe" Myśl Ekonomiczna i Prawna" została przekształcona w "Myśl Ekonomiczną i Polityczną" wydawaną przez Wydział Ekonomii i Zarządzania. Czasopismo jest wydawane do dnia dzisiejszego.
        • Wydział Prawa i Administracji we współpracy z International Center for Legal Studies w Salzburgu rozpoczął prowadzenie międzynarodowych studiów LL.M.
        • Powołano do życia Fundację Uczelni Łazarskiego, której celem jest szerzenie wysokiej jakości kształcenia. Fundacja corocznie przyznaje stypendia zdolnym i potrzebującym studentom oraz działa na rzecz społeczności lokalnych.

         2009


         • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Prawa i Administracji oraz Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania kategorię naukową B.

         2008


         • Na mocy współpracy z University of Wisconsin-La Crosse powstały pierwsze anglojęzyczne magisterskie programy nauczania: Master of Arts in International Relations i American MBA.

         2007

         • Ukazał się pierwszy numer IUS NOVUM - kwartalnika Wydziału Prawa. IUS NOVUM wydawany jest do dziś.

         2006

          • Wydział Prawa jako pierwszy wśród uczelni niepublicznych otrzymał prawo do nadawania stopnia doktora.
          • Wydział Prawa zdobył I miejsce wśród wydziałów prawa w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych Gazety Prawnej. Od tej pory Uczelnia przoduje we wszelkich rankingach uczelni wyższych w Polsce.
          • W wyniku współpracy z University of Wales zostały uruchomione dwa kolejne anglojęzyczne programy licencjackie: Bachelor of Arts in Business Economics oraz Bachelor of Arts in International Relations and European Studies.

           2004

            • Powstały kolejne kierunki na poziomie licencjackim: zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe.
            • Zapadła decyzja o połączeniu dwóch wydziałów, Wydziału Handlu Zagranicznego i Wydziału Gospodarki Światowej w jeden - Wydział Ekonomii i Zarządzania.
            • Uruchomione zostało Centrum Kształcenia Podyplomowego. Dzięki Centrum, absolwenci uczelni wyższych mogą dalej kształcić się zgodnie z wybraną drogą zawodową. W chwili obecnej w ofercie Centrum znajduje się ponad 50 kierunków w ramach 3 akademii oraz 4 programy MBA.

             2003

              • Na mocy międzynarodowej współpracy z University of Wales został uruchomiony pierwszy anglojęzyczny program studiów: Master of Science in International Bussines Economics.
              • Do oferty studiów licencjackich został dołączony nowy kierunek - administracja.
              • Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego uczelni -"Myśl Ekonomiczna i Prawna".

               2002

                • Utworzono Studium Prawa Rosyjskiego.
                • Dobiegła końca rozbudowa obecnej siedziby Uczelni i kampusu przy ul. Świeradowskiej 43.
                • Do dyspozycji studentów oddane zostały dwa przestronne budynki dydaktyczne, sale wykładowe wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dostęp do wi-fi, sale komputerowe, podziemny parking oraz wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

                 2000

                  • Odszedł założyciel i pierwszy rektor Uczelni - Ryszard Łazarski. Wniósł on wybitny wkład w polskie szkolnictwo, ale był również zasłużonym bohaterem Powstania Warszawskiego.
                  • Ryszard Łazarski został patronem Uczelni, która od tego momentu funkcjonuje pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego.

                   1997

                    • Minister Edukacji Narodowej nadał uprawnienia prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo. Powstał nowy Wydział Prawa.
                    • Uczelnia zmieniła nazwę na Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
                    • Uruchomiony został Wydział Ekonomiki Turystyki, później przemianowany Wydział Gospodarki Światowej).
                    • Odbyły się pierwsze zajęcia w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Świeradowskiej 43.

                     1996

                      • Uczelnia otrzymała pierwsze uprawnienia do nadawania tytułu magistra na kierunku ekonomia.
                      • Pierwsi absolwenci z dumą opuścili mury Uczelni.
                      • Rozpoczęła się budowa nowoczesnego kampusu przy ul. Świeradowskiej 43 w Warszawie.

                       1994

                       • Powstały dwa nowe wydziały: Handlu Zagranicznego oraz Menedżerski.
                       • Uruchomiona została biblioteka, Studium Języków Obcych, laboratorium komputerowe oraz 7 katedr naukowych.

                       1993

                       • Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa została wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej do rejestru szkół niepaństwowych pod numerem 22.
                       • Zostały nadane uprawnienia do kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie licencjackim.
                       • Pierwsza siedziba uczelni mieściła się przy ulicy Chłodnej 9 w Warszawie.