Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejKariera

Uczelnia Łazarskiego zatrudni:

Nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta w Katedrze Metod Ilościowych w Naukach Ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wymagania:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Ne 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz powinien posiadać:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku ekonomia lub pokrewnym;
 • udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na możliwość uzyskania tytułu doktora nauk ekonomicznych w ciągu najbliższych dwóch lat;
 • znajomość stosowania metod ilościowych (w tym ekonometrii) w naukach społeczno-ekonomicznych;
 • znajomość obsługi baz danych oraz wykorzystania komputerowych programów ekonometrycznych do obróbki danych;
 • biegłą znajomość języka angielskiego i języka polskiego w zakresie pozwalającym na prowadzenie zajęć ze studentami na studiach polskojęzycznych i anglojęzycznych.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Tryb zgłaszania kandydatur:

 • dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „asystent w Katedrze Metod Ilościowych” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205;
 • dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „asystent w Katedrze Metod Ilościowych” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl .

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie: do 15 czerwca 2017 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.10.2017 r.

Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail:  kadry@lazarski.edu.pl

Uczelnia Łazarskiego zatrudni:

Nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wymagania:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Ne 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz powinien posiadać:

 • tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • doświadczenie i dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku zatrudnienia,

Tryb zgłaszania kandydatur:

 • dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Profesor nauk ekonomicznych -nauki o zarządzaniu” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205;
 • dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „Profesor nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl .

 

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie: do 15 czerwca 2017 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.10.2017 r.

Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail:  kadry@lazarski.edu.pl

Uczelnia Łazarskiego zatrudni:

Nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Wymagania:

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie powinien spełniać wymogi określone w  ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Ne 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz powinien posiadać:

 

 • tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
 • doświadczenie i dorobek naukowy w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,
 • biegłą znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenia powinny zawierać:

 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • oświadczenie, że Uczelnia Łazarskiego będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w przypadku zatrudnienia,

Tryb zgłaszania kandydatur:

 • dokumenty papierowe w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Profesor nauk ekonomicznych -nauki o zarządzaniu” - należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres: Uczelnia Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Dział Spraw Osobowych, pokój nr 205;
 • dokumenty elektroniczne - z dopiskiem w temacie wiadomości „Profesor nauk ekonomicznych – nauki o zarządzaniu” - należy wysłać na adres poczty elektronicznej: kadry@lazarski.edu.pl .

 

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie: do 15 czerwca 2017 r.

Planowane zatrudnienie: od 01.10.2017 r.

Dodatkowe informacje: tel. 22 543 54 70, e-mail:  kadry@lazarski.edu.pl