Uzyskanie stopnia doktora to ważny etap rozwoju zarówno w karierze naukowej, jak i zawodowej. Pozwala odkrywać wiedzę i kształtować nowe umiejętności, które wiążą się nie tylko z większymi możliwościami na rynku pracy, ale również z prestiżem społecznym.

Na Uczelni Łazarskiego umożliwiamy zdobycie stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Uprawnienia do jego nadawania, jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce, uzyskaliśmy w 2006 roku.

Od tej pory nasze mury opuściło już kilkadziesiąt osób ze stopniem doktora nauk prawnych.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych.

Oferta

  • Seminarium doktoranckie – kurs dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską, a także zdobyć wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów naukowych i zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, nowoczesnych i interdyscyplinarnych metod nauczania oraz metodyki nauczania przedmiotów prawniczych.
  • Studia doktoranckie – dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską oraz chcą aktywnie uczestniczyć w prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych, a także aktywnie włączać się w życie społeczne i organizacyjne Uczelni.
  • Doktorat „z wolnej stopy” – dla osób, które mają już przygotowaną rozprawę doktorską.

Kontakt

Beata Filus
b.filus@lazarski.edu.pl

tel. +48 22 54 35 309

pokój: 361