W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia Łazarskiego uruchamia studia doktoranckie nauk prawnych. Studia doktoranckie zmierzają do przygotowania i obrony pracy doktorskiej, zdania egzaminów doktorskich i w konsekwencji uzyskania stopnia naukowego doktora. Na studia zapraszamy osoby, które chcą istotnie zaangażować się w projekty naukowo-badawcze realizowane w Uczelni Łazarskiego oraz w życie społeczne i organizacyjne Uczelni.

Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od 1 maja 2017r. do 30 września 2017r. Szczegóły rekrutacji są dostępne w uchwale Senatu w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2017/2018

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 6000 PLN przy płatności jednorazowej i 6200 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 3100 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

  • w semestrze jesiennym I rata 3100 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 3100 PLN do 15 grudnia 2017
  • w semestrze wiosennym I rata 3100 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 3100 PLN - do 1 kwietnia 2018

Nr konta bankowego,  na które należy dokonywać wpłat, to:

66 2490 0005 0000 4600 8369 2487

W tytule płatności proszę napisać: Studia Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika studiów

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Rusinowicz, nr telefonu 22 5435501, adres mailowy: k.rusinowicz@lazarski.edu.pl Uczelnia Łazarskiego pokój 63