Kursy przygotowują do zdawania państwowego egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 lub B2. Doświadczeni lektorzy zapoznają z typowymi zadaniami egzaminacyjnymi i technikami ich rozwiązywania. Podczas kursów są ćwiczone wszystkie sprawności językowe, które występują na egzaminie: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, gramatyka, pisanie i mówienie. Lektorzy zwracają uwagę na najczęściej popełniane błędy, uzupełniają braki leksykalne oraz gramatyczne, stymulują wypowiedzi ustne.

Czas trwania 24 godziny
Poziom B1 lub B2
Minimalna ilość osób 8
Opłata B1/B2 - 480 zł
Minimalna liczba osób 8
Maksymalna liczba osób 15
Liczba godzin kursu 24 (8 spotkań x 3 godziny dydaktyczne)
*1 godzina dydaktyczna = 45 minut
Początek zajęć8 maja 2017
Dni zajęć

poniedziałki i środy

8,10,15,17,22,24,29,31 maja

Godziny zajęć godz. 18.00 - 20.20
Cena Poziom B1 - 480pln
Poziom B2 - 480pln
Zapisy www.kursy-jezykowe.lazarski.pl
Telefon (22) 54-35-370 lub 509 657 358
Adres Uczelnia Łazarskiego
02-662 Warszawa
ul. Świeradowska 43