Czas trwania 80 godzin
Poziom A2/B1/B1+
Czas trwania 4 tygodnie
Początek kursu 16 sierpnia 2017
Opłata 300 EUR

Opis kursu

DLA KOGO?

Kurs przeznaczony jest dla obcokrajowców rozpoczynających studia w języku polskim w Uczelni Łazarskiego.

Celem kursu jest przyswojenie przez słuchaczy słownictwa specjalistycznego oraz terminologii ekonomicznej i prawniczej niezbędnej do rozumienia wykładów i aktywnego uczestniczenia w zajęciach w Uczelni.

JAKĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBĘDZIESZ?

Główny nacisk jest położony na usprawnienie umiejętności poprawnego wypowiadania się na tematy merytoryczne, rozumienia tekstów naukowych słuchanych i czytanych. Prowadzone są również ćwiczenia ze sprawności pisania, które przygotują studentów do samodzielnego redagowania prac. Jednocześnie słuchacze mają okazję uzupełnić wiedzę wymaganą na poziomie B2 w zakresie języka ogólnego.

Zajęcia mają formę konwersacji i dyskusji. Podczas zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne. Kurs kończy się egzaminem określającym poziom zaawansowania słuchacza. 

KADRA

Kurs jest prowadzony przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli języka polskiego jako obcego.

DLACZEGO W WAKACJE?

Rozpoczęcie kursu dwa miesiące przed początkiem roku akademickiego, stwarza słuchaczom możliwość i daje czas na znalezienie odpowiedniego miejsca zamieszkania, zaznajomienie się z infrastrukturą miasta, aklimatyzację w nowym środowisku. 

Kurs kończy się testem osiągnięć.

Wszyscy uczestnicy kursu, jak również studenci - obcokrajowcy nieuczestniczący w kursie a rozpoczynający studia w Uczelni Łazarskiego, mają obowiązek przystąpić do egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Osiągnięcie na egzaminie poziomu B2 pozwala na rozpoczęcie studiów w Uczelni Łazarskiego. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu studenci mają obowiązek uczestniczenia w semestralnym kursie języka polskiego jako obcego i realizację programu studiów w ograniczonym zakresie.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Wykłady i warsztaty kulturowe:

 • wykład o polskich zwyczajach
 • warsztaty śpiewacze
 • warsztaty filmowe
 • warsztaty taneczne - nauka polskiego tańca "Poloneza"

 Zwiedzanie Warszawy:

 • Stare Miasto i Trakt Królewski
 • Łazienki Królewskie
 • ogrody BUW
 • Centrum Sztuki Współczesnej 
 • Muzeum Narodowe
 • Narodowa Galeria Sztuki Zachęta
 • wizyta w Narodowym Banku Polskim

Opinia lektora kursu:

"Wszystkie kursy wakacyjne na Uczelni Łazarskiego zawsze wspominam z... uśmiechem na twarzy.

Niezwykłe na tych kursach jest to, że wszyscy możemy się czegoś od siebie nawzajem nauczyć. Są to kursy dla pracowitych i ambitnych, gdyż w ciągu krótkiego czasu trzeba opanować dużą partię materiału, aby jak najlepiej zdać test końcowy. Czasami - zwłaszcza na początku - jest trudno, później coraz łatwiej, ale zawsze jest ciekawie. Gra językowa, wesoły filmik, czy piosenka sprawiają, że polska gramatyka i wymowa są bardziej przyjazne.  Jeśli lubisz tańczyć, to nasz kurs będzie jedną z niewielu okazji zatańczenia polskiego tańca narodowego. Jeśli interesujesz się kinem, to na pewno poznasz filmy polskich reżyserów. Jeśli pasjonujesz się historią, architekturą - możesz być pewny, że zobaczysz najciekawsze miejsca w Warszawie. Każdy znajdzie coś dla siebie, a dowodem na to są uśmiechnięte twarze i pogodne oblicza moich Słuchaczy pod koniec kursu".

Marlena Olechowska - lektorka języka polskiego

Opinia słuchacza z Ukrainy:

"Jestem bardzo zadowolona z kursów wakacyjnych na Uczelni Łazarskiego. Dzięki tym kursom zdałam egzamin z języka polskiego i dostałam się na studia. Tak naprawdę przed rozpoczęciem kursów miałam bardzo słabą znajomość języka polskiego, najwięcej problemów miałam z pisaniem i mówieniem. Wiadomo, że jak ktoś mówił za szybko, lub niewyraźnie nie mogłam nic zrozumieć. Najbardziej mi podobało to, że zajęcia były prowadzone tylko i wyłącznie w języku polskim. Żadnych rozmów po rosyjsku z kolegami podczas trwania lekcji, tak samo w tym przypadku, jak nie wiedziałam, w jaki sposób mam coś powiedzieć, musiałam znaleźć słowa i wytłumaczyć wszystko po polsku. Zawsze mieliśmy testy oraz sprawdziany, właśnie to  było dodatkową motywacją do odrabiania wszystkich materiałów w domu. To był bardzo skuteczny i intensywny kurs. Każda osoba z mojej grupy zaliczyła egzamin końcowy. Myślę, że najskuteczniejszym sposobem nauczenia się tego języka jest mówienie, złamanie barier językowych, oczywiście nie zapominając o gramatyce, pisaniu, itd. Uważam, że warto skorzystać z kursów wakacyjnych przed rozpoczęciem studiów, to daje więcej pewności w tym, że podczas studiów nie będzie problemów z pisaniem, czytaniem i zrozumieniem. Do tego mogę dodać tylko to, że znajomość języka  kraju, w którym mieszkasz jest niezbędna. Mam nadzieję, że nie będzie dużo błędów :D".

Daria Zhalina-uczestniczka kursu wakacyjnego