Typ studiów MBA
Wymiar godzinowy 250 godzin
Ilość semestrów 3
Rekrutacja trwa od 15 kwietnia do 30 września 2017r.
Początek zajęć II połowa października 2017r.

Opis studiów

Dla kogo?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami lotniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w lotnictwie.

Atuty

 • modułowy charakter programu to łącznie ponad 380 godzin zajęć 
 • nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania 
 • studia realizowane w języku polskim 
 • przygotowanie do zarządzania w lotnictwie na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm 
 • wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych 
 • wiedza przekazywana przez doświadczonych ekspertów w obszarze lotnictwa cywilnego oraz wybitnych akademików
 • zajęcia warsztatowe w kameralnych grupach

Przesłanki i cele studiów

Lotnictwo cywilne rozwija się bardzo dynamicznie. Proces ten dotyka również Polski. Uczelnia Łazarskiego nie ustaje w poszukiwaniu sposobów i narzędzi, które pozwolą optymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze. Dotychczasowe doświadczenia w obszarze funkcjonowania lotnictwa cywilnego w Polsce pozwalają w sposób jednoznaczny zidentyfikować lukę w kompetencjach menedżerskich osób nadzorujących i kierujących różnymi instytucjami lotniczymi. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami lotniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakimi stoi sektor, jest dzisiaj warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformowania lotnictwa w Polsce.

Organizacja zajęć

 • Cały program MBA w lotnictwie to min. 380 godz.
 • Program trwa 3 lub 4 semestry (w zależności od kolejności realizacji modułów)
 • Moduły specjalistyczne realizowane są w trybie zjazdów sobotnio- niedzielnych
 • Istnieje możliwość realizacji poszczególnych modułów specjalistycznych jako szkoleń menedżerskich.

Program

Moduły obligatoryjne

I MODUŁ - ZARZĄDZANIE W LOTNICTWIE (60H)

 • Organizacja i zarządzanie w dobie globalizacji;
 • Zarządzanie organizacjami lotniczymi;
 • Zarządzanie działalnością linii lotniczych;
 • Zarządzanie portem lotniczym;
 • Zarządzanie ruchem lotniczym;
 • Polityka kształtowania infrastruktury lotniczej w Polsce;
 • Polityka „otwartego nieba”. Liberalizacja transportu lotniczego;
 • Rola i zadania obsługi naziemnej;
 • Marketing i zarządzanie marketingowe na rynku usług  transportowych;
 • E-commerce w biznesie lotniczym;
 • Strategie i perspektywy rozwoju światowego i krajowego transportu lotniczego;
 • Alianse w strategii globalnej konkurencji przedsiębiorstw  lotniczych.

II MODUŁ – FINANSOWANIE (60h)

 • Struktura kosztów linii lotniczych;
 • Wyznaczniki kosztów linii lotniczych;
 • Ekonomika tradycyjnych przewoźników lotniczych;
 • Ekonomika LCC;
 • Ekonomika czarterowa;
 • Ekonomika cargo lotniczego;
 • Polityka cenowa i struktury taryf;
 • Zarządzanie wpływami i strategia cenowa;
 • Pomoc publiczna.

III MODUŁ  – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W LOTNICTWIE (60H)

DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 • Autorytet menedżera i skuteczne przywództwo;
 • Negocjacje i mediacje, kierowanie konfliktem, wywieranie wpływu
 • Coaching i mentoring;
 • Komunikacja międzykulturowa;
 • Komunikacja interpersonalna, budowanie samoświadomości z wykorzystaniem technik aktorskich;
 • Zarządzanie marką osobistą.

NOWOCZESNE TRENDY W ZARZĄDZANIU LUDŹMI

 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim;
 • Zarzadzanie wynagrodzeniami i budowanie zaangażowania;
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników;
 • Audyt personalny. Pomiar efektywności ZKL;
 • Zarządzanie ludźmi w procesie zmian.

CRM (zarządzanie  zasobami  załogi)

 • czynnik ludzki na tle rozwoju lotnictwa;
 • koncepcja RM „resource management” ;
 • teoria  SHELL (Edwards’a) i teoria SRK (Rasmussen”a) ; 
 • rozwój CRM na przestrzeni ostatnich 30 lat.

IV MODUŁ – OPERACJE LOTNICZE (30 H)

Operacje linii lotniczych (15h)

 • Nowe trendy w operacji linii lotniczych;
 • Specyfika produktu lotniczego;
 • Wpływy nowych technologii na operacje linii lotniczych;
 • Umowy z ground handlingiem;
 • Plany zarządzania kryzysowego.

Operacje portów lotniczych (15h)

 • Master Plany portów lotniczych;
 • Lotnisko jako system operacyjny;
 • Zarządzanie kryzysowe w portach lotniczych;
 • Ekstremalne operacje pogodowe;
 • Podejmowanie decyzji w ramach współpracy.

V MODUŁ – PROGNOZOWANIE (40h)

 • Planowania rozwoju portu lotniczego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Budowanie siatki połączeń;
 • Metody prognozowania ruchu na lotniskach;
 • Modele biznesowe portów lotniczych;
 • Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi;
 • Czynniki kluczowe rozwoju ruchu w porcie lotniczym.

Wykładowcy

prof. nadzw. dr hab. Anna Konert

Kierownik programu

Doktor nauk prawnych; prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, kierownik studiów podyplomowych z prawa lotniczego; dyrektor Regionalnego Centrum Szkoleń IATA w Warszawie; uhonorowana Medalem Rektora za uzyskanie tytułu Najlepszej Absolwentki UMK w Toruniu w 2005 r., uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2012 r. Specjalizuje się w prawie lotniczym od 2005 r., w latach 2006-2007 pracowała w departamencie prawnym przewoźnika lotniczego Air France w Nowym Jorku.

Hubert Adamczyk

Specjalista bezpieczeństwa systemów, zajmuje się analizą incydentów w ruchu lotniczym. Kontroler ruchu lotniczego, pilot, ekspert Państwowej Komisj Badania Wypadków Lotniczych. Absolwent Zarządzania Lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Systemów i Human Factors na Uniwersytecie w Lund. Zainteresowania badawcze skupione wokół z styku socjologii i psychologii poznawczej z zarządzaniem bezpieczeństwem.

dr inż. pil. Tomasz Balcerzak

Prezes Zarządu Polskiego Klubu Lotniczego, poprzednio Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny Eurolot S.A. Od maja 20011 do grudnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjno-Technicznych w Polskich Liniach Lotniczych LOT m.in. koordynując szereg projektów w obszarze operacyjno-technicznym oraz nadzorując program restrukturyzacyjny. Od 2009 roku Tomasz Balcerzak pracował początkowo jako Prezes, a następnie Członek Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny w czarterowej linii lotniczej Enter Air. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Pilot-Dowódca Załogi w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Dyrektor Operacyjny w linii lotniczej Centralwings, a także Dyrektor Zarządzający w spółce FDS-Flight Dispatch Services. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie otrzymując tytuł podporucznika pilota inżyniera. Wiedzę uzupełniał również podczas dodatkowych studiów magisterskich, następnie otrzymując tytuł doktora na Uniwersytecie Warszawskim oraz podczas studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Jest wykładowcą prawa lotniczego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Uczelni Łazarskiego oraz nowoczesnych technologii lotniczych Politechniki Śląskiej.

Ma bogate doświadczenie w branży lotniczej oraz w prowadzeniu projektów z obszaru operacyjnego firm.

Jest założycielem i współzałożycielem kilku istniejących w Polsce przedsiębiorstw branży lotniczej. Specjalizuje się w zagadnieniach logistyki, transportu oraz prawa lotniczego.

Sylwia Ciszewska

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz lotniczego Master of Business Administration (MBA Aviation) na Danube University w Austrii. Ukończyła także studia podyplomowe: "Negocjacje i Mediacje" w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz ?Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń? prowadzone przez Wyższą Szkołę Menedżerską oraz Mandarine Project Partners. Od 2001 r. pracuje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, od 2006 r. na stanowiskach menedżerskich, obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Lotnisk. W tym czasie odpowiadała m.in. za przygotowanie liberalizacji ustawy Prawo lotnicze w zakresie działalności gospodarczej, negocjacje umów międzynarodowych (m.in. nowej umowy z Ukrainą, istotnych zmian umowy z Rosją), nadzór nad opłatami lotniskowymi i nawigacyjnymi, zapewnienie uwzględnienia lotnictwa w PO "Infrastruktura i Środowisko" 2007-2013 czy prowadzenie certyfikacji i nadzoru nad lotniskami według standardów unijnych.

Anna Drzewiecka

Ekspert w obszarze zarządzania kryzysowego w lotnictwie cywilnym. Czynny uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i zajęć fakultatywnych z zakresu zarządzania kryzysowego i pomocy poszkodowanym. Magister ekonomii w zakresie: kierowanie procesami społecznymi, absolwentka Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. 

Od 1999 roku odpowiedzialna za kompleksowe planowanie postępowania w sytuacjach kryzysowych w Polskich  Liniach Lotniczych LOT. Opracowała i wdrożyła liczną dokumentację merytoryczną dot. postępowania w sytuacjach kryzysowych m.in. podręczniki, procedury i instrukcje dla linii lotniczej oraz dla zarządzającego lotniskiem. 

Kierowała działaniami kryzysowymi podejmowanymi w następstwie wypadków komunikacyjnych z udziałem pasażerów linii lotniczej.

Głównym osiągnięciem zawodowym jest organizacja i prowadzenie Centrum Wsparcia dla członków rodzin, którzy utracili bliskich w katastrofie polskiego samolotu rządowego TU-154 pod Smoleńskiem w 2010 roku.

Prowadzi cykliczne szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania kryzysowego w lotnictwie cywilnym. 

Odznaczona "Dwoma diamentami" - odznaką II-go stopnia - Zasłużony Pracownik PLL LOT.

Pasjonatka sportu ? największe osiągnięcie sportowe - III miejsce VI Otwartych Mistrzostw Warszawy w Triathlonie w 2014 roku.

Sebastian Gościniarek

Sebastian Gościniarek jest założycielem i partnerem w BBSG Baca Gościniarek i Wspólnicy Doradztwo Gospodarcze, firmie doradczej wyspecjalizowanej w obsłudze podmiotów z branży lotniczej.

Lista klientów dla których pracował obejmuje lotniska, linie lotnicze, firmy handlingowe, podmioty publiczne samorządowe i rządowe, a także inwestorów prywatnych w Polsce i regionie CEE (kraje bałtyckie, Ukraina, Czechy, Rumunia, Mołdawia). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia strategiczne, operacyjne, planowanie i rozwój infrastruktury oraz współpracę z podmiotami prywatnymi. Oprócz pracy dla klientów Sebastian jest także zaangażowany w szereg inicjatyw o charakterze opiniotwórczym w zakresie rozwiązań prawnych i definicji standardów i dobrych praktyk w sektorze lotniczym. Sebastian jest wiceprezesem stowarzyszenia Polski Klub Lotniczy. Jest autorem licznych artykułów i komentarzy w prasie, radio i telewizji. 

Wcześniej był wicedyrektorem w dziale doradztwa PwC, w zespole Transport Infrastruktura i Sektor Publiczny (TIPS), gdzie był odpowiedzialny za obsługę klientów z sektora lotniczego i sportowego. Przed TIPS pracował w dziale corporate finance. Sebastian był koordynatorem działalności doradczej PwC dla sektora lotniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Wspólnie z zespołem prowadził centrum doskonałości i zarządzania wiedzą dla sektora lotniczego dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Przed PwC pracował w polskim oddziale międzynarodowej firmy venture capital i w Bain&Co., międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego.

Sebastian jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Minnesota ? Carlson School of Management.

 

Sebastian Gościniarek is a Partner at BBSG Baca Gościniarek & Partners, a Warsaw based independent consultancy specialised in services to aviation industry. 

The clients list includes airports, airlines, public bodies and investors in Poland and the CEE region (Czech Republic, Slovakia, Baltic States, Moldova and Ukraine). His working experience covers strategy issues, infrastructure development and financing including private sector participation. Apart from client work Sebastian is active in various opinion making initiatives in terms of legal solutions (like new EU handling directive, new Polish aviation law) and definition of business standards and good practices. Sebastian is a Board Member of Polish Aviation Club. 

Previously he was a senior manager in Transport, Infrastructure and Public Sector (TIPS) team in PwC (since 2005), where he was responsible for advisory to aviation sector clients. Sebastian was a CEE region coordinator for the aviation sector advisory in PwC. His team run a knowledge management centre for the aviation industry for the CEE region. Before TIPS he was a manager in PwC Corporate Finance Department. Earlier he worked in a Polish subsidiary of an international venture capital firm and in Bain&Co., an international strategic consulting firm. 

Sebastian is a graduate of Warsaw School of Economics and University of Minnesota ? Carlson School of Management.

Krzysztof Kapis

Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa i Administracji ? specjalizacja z zakresu międzynarodowego prawa cywilnego.Posiada bardzo bogate doświadczenie w branży lotnictwa cywilnego. Związany był z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. od 1975 do 2001 roku, pełniąc między innymi obowiązki Przedstawiciela firmy w Szwecji oraz w Niemczech, a po powrocie do kraju Dyrektora ds. Strategii, a następnie Dyrektora Handlowego PLL LOT. W tym czasie reprezentował interesy polskiego przewoźnika w wielu międzynarodowych organizacjach oraz uczestniczył w szeregu wielostronnych przedsięwzięć aliansowych. W roku 2003 objął funkcję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i piastował ją do roku 2006, tworząc struktury tej nowej organizacji oraz przygotowując ją do warunków działania w Unii Europejskiej.  W tym okresie był także członkiem Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), Członkiem Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz przedstawicielem Polski w Zgromadzeniu Ogólnym ICAO, a także w radzie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol.W 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. a ponadto był członkiem Rady Prezydentów Stowarzyszenia Europejskich Linii Lotniczych oraz Prezydium Krajowej Rady Lotnictwa. W latach 2008-2009 zasiadał w Radzie Nadzorczej Central Route Charges Office, EUROCONTROL.Od marca 2010 roku pełni funkcję przedstawiciela Polski w komitecie ds. SES przy Komisji Europejskiej (Single Sky Committee). Jest także bardzo zaangażowany w proces tworzenia Bałtyckiego  Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej począwszy od fazy negocjacyjnej jak również prace projektowe związane z tworzeniem tej inicjatywy. W latach 2010/2012 był członkiem Baltic FAB Strategic Committee oraz przewodniczącym Polsko? Litewskiego Zespołu Projektowego ds. Baltic FAB. W ostatnim czasie został powołany do składu zespołu ekspertów Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA Evaluation Panel), którego zadaniem jest dokonanie oceny działalności Agencji w ciągu ostatnich pięciu lat oraz opracowanie propozycji kierunków jej strategicznego rozwoju. 18 grudnia 2012 r. został powołany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną (organ doradczy MTBiGM, MON, MSW).W latach 2010 ? 2013 Dyrektor Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W latach 2013-2015 Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

dr Piotr Kasprzyk

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pilot szybowcowy. Na przełomie 2007 i 2008 r. stażysta Komisji Europejskiej w Dyrektoriacie Transportu Lotniczego ? Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego. Od grudnia 2011 r. był zatrudniony jako Dyrektor ds. regulacji lotniczych w Aeroklubie Polskim, konsultował projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo lotnicze. W latach 2008-2011 Przewodniczący Zespołu ds. Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym. W latach 2012-2014 Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2015 r. Pełnomocnik ds standardów żeglugi powietrznej w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

dr Edmund Klich

Pułkownik rez. pilot Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych. Od 1997 do 2000 zastępca szefa Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Badaniem wypadków lotniczych zajmuje się od 1982 r. kiedy został inspektorem bezpieczeństwa lotów w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Od 2006 do 2012 szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Akredytowany przedstawiciel Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), powołanej przez ministra ob rony narodowej Bogdana Klicha. Jego specjalności to wyszkolenie i eksploatacja

Mariusz Krzyżanowski

Doktor nauk technicznych ? dyscyplina KBN - transport, specjalność transport lotniczy, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, autor wielu publikacji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem ruchu lotniczego. W branży lotniczej pracuje ponad 20 lat. W latach 1993-94 był zatrudniony jako inspektor w Głównym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego (GILC), następnie w latach 1994-2007 w Agencji Ruchu Lotniczego w PPL m.in. jako Kierownik działu analiz bezpieczeństwa, Dyrektor biura zarządzania bezpieczeństwem. Od 2007 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, gdzie współtworzył, wdrożył i rozwija System Zarządzania Bezpieczeństwem(SMS). Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu systemów zarządzania ryzykiem i  bezpieczeństwem ruchu lotniczego  m.in. kurs Advanced Safety Management System ukończony z wyróżnieniem, zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych IATA, kursy Functional Hazard Assessment, Preliminary System Safety Assessment, System Safety Assessment oraz Safety Assessment Methodology ? Developing ATM Safety Case zorganizowane w EUROCONTROL Institute of Air Navigation Services - IANS w Luksemburgu. Aktywny członek grup międzynarodowych organizacji lotniczych m.in. światowej organizacji Civil Air Navigation Services Organisation - CANSO Global Safety Standing Committee (SSC), CANSO European Safety Directors - CESAF, Eurocontrol ? Safety Team oraz członek Komitetu Bezpieczeństwa PPL. W latach 1998?1999 pracował we Francji w ramach międzynarodowego projektu wysoko zaawansowanego i nowoczesnego systemu kontroli ruchu lotniczego - ROMBULPO w Experimental Centre of European  Organisation for the Safety of Air Navigation  w Bretigny pod Paryżem.

dr Agnieszka Kunert-Diallo

Doktor nauk prawnych, od wielu lat pracuje w departamencie prawnym Polskich Linii Lotniczych S.A., pełni funkcję Compliance Officer'a. Członek Podkomisji lotniczej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (KBWLLP) badającej katastrofę polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Jest autorką wielu publikacji z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego.

Piotr Łaciński

Naczelnik Inspektoratu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem; wcześniej Inspektor Audytor ds. Nadzoru nad SMS na Lotniskach oraz Naczelnik Delegatury Południowej ULC w Krakowie.Absolwent: Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Zarządzania Infrastrukturą Lotniskową na Politechnice Krakowskiej, Zarządzania Lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej, Safety Management Standards na Akademii Lotniczej w Singapurze. W ULC od 2007 r.;  wcześniej referent Działu Utrzymania Lotniska i Obsługi Samolotów na lotnisku w Łodzi.

Krzysztof Pawłowski

W latach 1997-2006 Prezes Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. H. Wieniawskiego. Obecnie Prezes Zarządu Avia Solution Inteligent Group sp. Z o. o.

Dariusz Sawicki

Posiada szerokie międzynarodowe doświadczenie w zakresie transportu lotniczego. Obecnie prowadzi swoją własną praktykę konsultingową (intelligent aviation). W ramach tej praktyki dostarcza wiedzę oraz rozwiązania dla jednych z największych projektów lotniskowych na świecie, takich jak na przykład przebudowa Lotniska Heathrow w Londynie, planowanie nowego Terminala w Sao Paulo (GRU). Dodatkowo współpracuje z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, jako niezależny ekspert oceniający i recenzujący plany rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce kontekście strategicznym, infrastrukturalnym, ruchowym i finansowym. Zanim podjął decyzję o założeniu własnej praktyki konsultingowej, zajmował on szereg różnych pozycji w Liniach Lotniczych LOT, włączając w to pozycję dyrektora ds. restrukturyzacji, odpowiedzialnego za zmniejszeni kosztów operacyjnych PLL LOT o 500 milionów złotych, jak również pracował dla Star Alliance, jako manager projektu przebudowy Lotniska Heathrow w Londynie. Przez wiele lat praktyki zawodowej, Dariusz R. Sawicki zdobył szeroką wiedzę z zakresu transportu lotniczego, strategii i finansowania linii lotniczych i portów lotniczych, planowania portów lotniczych, metod symulacyjnych, jak również zasad operacyjnych linii lotniczych i portów lotniczych.

Dr Andrzej Słodownik

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe  w dziedzinie transportu lotniczego. Był wieloletnim pracownikiem przedsiębiorstwa PLL LOT w którym piastował różne stanowiska w wielu obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa  na różnych szczeblach wykonawczych i zarządzania, jak obsługa techniczna samolotów, zarządzanie operacjami lotniczymi, planowanie strategiczne siatki połączeń i wspomaganie decyzyjne. W  1999r. został desygnowany do organizacji spółki PLL LOT z koncernem General Electic która została zarejestrowana pod nazwą Central European Engine Services (CEES) i którą następnie kierował przez 10 lat jako Prezes Zarządu. Równolegle z pracą zawodową w grupie PLL LOT dr Słodownik zajmował się działalnością naukową w dziedzinie modelowania złożonych systemów. Z jego inicjatywy Polskie Linie Lotnicze LOT podjęły  współpracę  z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM) w obszarze modelowania systemu operacyjnego przewoźnika lotniczego, co zaowocowało opracowaniem zaawansowanej metody analizy symulacyjnej planowanego rozkładu lotów i umożliwiło obniżenie kosztów operacyjnych realizacji rozkładu lotów. Współpraca z Uniwersytetem była w następnych latach rozszerzona o badania w zakresie zastosowań zaawansowanych  technik analitycznych do prognozowania rentowności siatki połączeń lotniczych. Współpraca z ICM  umożliwiła włączenie się dr. Słodownikowi jako przedstawicielowi PLL LOT do  prac prestiżowej organizacji   Airlines Group of  International  Federation of Operational  Research Society (AGIFORS) , a także wzięcie udziału  z ramienia ICM  w projekcie badawczym dotyczącym zastosowań nowych technik analitycznych do modelowania rynku lotniczego. Dr Słodownik jest z wyksztalcenia inżynierem lotniczym z tytułem Doktora Nauk Technicznych a także jest absolwentem studiów podyplomowych w dziedzinie zarządzania transportem lotniczym z tytułem IATA Diploma in Airline Management który uzyskał w Genewie w Akademii Zarzadzania Transportem Lotniczym prowadzonej przez International Airlines Transport Association. Ukończył także różne specjalistyczne szkolenia w tym kursy dla inżynierów  w Centrum Szkolenia firmy Boeing w Seattle. Obecnie jest związany z grupą naukowców z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącymi prace badawcze w dziedzinie zastosowań modelowania wieloagentowego do analiz ekonomicznych a także uczestniczy w prowadzeniu zajęć ze studentami z tego Wydziału.

prof dr hab Marek Żylicz

Doktor habilitowany nauk prawnych. Ma za sobą kilkadziesiąt lat pracy w PLL "Lot" i w kierownictwie urzędu lotniczego, z rozległą praktyką międzynarodową w IATA i ICAO oraz w negocjacjach z zagranicznymi partnerami, a także z WE. Równolegle prowadził działalność akademicką, w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na UW, w SGPiS (obecnie SGH), ostatnio na stanowisku profesora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Pozostaje członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego na Wydziale Prawa i Administracji UW i uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Dr Jakub Kociubiński

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem konkurencji i pomocy publicznej Unii Europejskiej a zwłaszcza w regulacjach sektora transportu lotniczego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych publikowanych w prestiżowych krajowych i zagranicznych  czasopismach naukowych a także monografii "Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Unii Europejskiej. Wyzwanie dla europejskiego modelu gospodarczego". Członek Polskiego Klubu Lotniczego i Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Joanna Malinowska - Parzydło

Praktyk biznesu z 20 letnim stażem w strategicznej komunikacji, następnie dyrektor personalny w polskich mediach. Doradca w zakresie zarządzania marką osobistą, komunikacji, przywództwa oraz budowania kultury firm wokół wartości. Prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w Polsce. Zaproszona do grona 50 najlepszych dyrektorów HR przy Komisji Europejskiej. Po latach spędzonych w korporacjach, z sukcesem rozwija własną firmę Personal Brand Institute.

Blogerka ?Jesteś Marką?, publicystka harvardzkiej blogosfery. Autorka książki ?Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą? oraz licznych publikacji eksperckich.

 Mentor i Executive Coach. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. Twórca think tanku HR Influencers. Wykładowca akademicki MBA.  Mama Jaśka i Olka.

dr Marzena Mazur

executive coach, konsultant, psycholog i dziennikarz, prowadząca talk show w Radio TOK FM

Leszek Sieluk

Prezes Zarządu EuroLOT (2009 - 2011), wiceprezes zarządu EuroLOT (2002 - 2009), wiceprezes PETROLOT (1998-2003). Obecnie Prezes zarządu BEATIVONNE Sp. z o.o. 15 letnie doświadczenie na stanowisku członka zarządu spółek prawa handlowego /CEO i VPF/, zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi (200-400 osób). Nadzór nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów /na bazie IBM Domino-Lotus Notes.Wdrożenie planowania strategicznego i modelu kompetencji  menedżerskich. Wdrożenie systemów jakości /ISO 9001-2000, AQAP 2120, JAR OPS 1, PART M. Doświadczenie w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych, Skuteczne zarządzanie księgowością, kontrolingiem i finansami dużych firm, b. dobra znajomość zasad rachunkowości oraz  rynku finansowego i bankowego w Polsce. Leszek jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki SGH, Warszawa, ukończył również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Transportem Lotniczym na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Dr Malwina Bakalarska

Adiunkt w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wykładowca akademicki z 10 letnim doświadczeniem dydaktycznym: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Trenerka komunikacji międzykulturowej. Kierownik projektu badawczego Afrykanie w Azji www.AfricansInAsia.com, od 2008 r. prowadzi badania terenowe w krajach pozaeuropejskich, w tym na temat zarządzania czasem, personelem, kulturą organizacyjną i stylami przywództwa na nigeryjskim rynku pracy. Ekspertka zarządzania czasem i HR w kulturach afrykańskich w Ośrodku Dialogu i Analiz THINKTANK.

Bartosz [Bart] Tkaczyk

Członek Zarządzający (Spółka Energizers) oraz Fulbright Scholar (University of California, Berkeley - Uniwersytet Publiczny #1 na świecie). Pod jego kierownictwem, Energizers, globalny boutique doradczy specjalizujący się w Strategicznym Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Rozwoju Organizacyjnym został wpisany na listę Top 500 światowych firm w przywództwie. Dr Tkaczyk wierzy w praktykę opartą o badania oraz badania informowane przez praktykę, i aplikował te pryncypia w projektach dla korporacji z różnych sektorów, w wielu krajach świata. Z sukcesem łączy executive coaching, pozytywny rozwój organizacyjny, kierowanie zmianą, strategiczny consulting i nauczanie w międzynarodowych programach MBA. Dr Tkaczyk jest publikowany w prestiżowych journalach biznesowych i zarządzania w Anglii, Kanadzie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, m.in. w: Arab Investor, Design Management Review, Development and Learning in Organizations, European Business Review, Leadership Excellence, Strategic Change, Strategic HR Review, oraz Talent Development. Dwukrotnie globalnie nagrodzony za badania w obszarze przywództwa oraz jak wdrażać transformacje w organizacjach w sposób metodologiczny i kreatywny przez Międzynarodową Federację Organizacji Rozwoju (Affiliacja ONZ), Dr Tkaczyk ewangelizuje: jeśli przestajesz sięuczyć, to przestajesz się rozwijać i przestajesz wzrastać. Na Twitterze: @DrBTkaczykMBA

Krzysztof Loga-Sowiński

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pracą dyplomową  z zakresu międzynarodowego prawa lotniczego. W trakcie pracy zawodowej ukończył studia MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Université Libre  de Bruxelles (ULB), Staffordshire University oraz Universitair Centrum Antwerpen (RUCA). Odbył także szkolenia zawodowe organizowane m.in. przez IATA, Swissair i General Electric. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży lotniczej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1989 roku w PLL LOT zajmując się kolejno przepisami branżowymi, budową systemu sprzedaży pośredniej w kraju, marketingiem, szkoleniami oraz sprzedażą zagraniczną. Piastował funkcje Dyrektora Marketingu, Dyrektora Szkoleń oraz Dyrektora Sprzedaży na Rynki Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. W ostatnim okresie pracy w PLL LOT będąc przedstawicielem firmy w Brukseli odpowiadał za sprzedaże w Belgii i Luksemburgu.
Współpracował z partnerami branżowymi takimi jak American Airlines, Swissair, British Airways, Lufthansa, Brussels Airlines oraz aliansami lotniczymi Qualiflyer i Star Alliance. Wielokrotnie reprezentował PLL LOT w gremiach International Air Transport Association (IATA) w kraju i zagranicą. Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Amadeus Polska, zajmującej się usługami rezerwacji elektronicznej. Obecnie zajmuję się zagranicznymi start-up?ami w Polsce, ochroną praw pasażerów lotniczych oraz zagadnieniami Internet of Things.  

Jacek Rozenek

Niesamowita postać na polskim rynku szkoleniowym, określany mianem trenera nowej generacji. Osobisty trener i coach najtęższych głów biznesu. Specjalista z dziedziny przywództwa, rozwoju osobistego i prezentacji. Intruktor II st. Wschodniczh Sztuk Walki.

 

Prowadzi szkolenia i coaching z zakresu przywództwa, technik komunikacji, rozwoju osobistego i zaawansowanych technik zarządzania wrażeniem w relacjach biznesowych. Prowadzi projekty doradcze i eksperckie z dziedziny wystąpień medialnych i budowania wizerunku poprzez prezentację i wystąpienia publiczne. Specjalizuje się w projektowaniu procesów biznesowych podnoszących efektywność organizacji.

Coach najwyższej kadry menedżerskiej takich firm jak Deutsche Bank, BPH, Narodowy Bank Polski, Pekao S.A., Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Panasonic, AXA... Wykładowca. Stworzył program szkolenia i coachingu dla kadry menedżerskiej wielu firm. W swojej karierze przeszedł wszystkie szczeble zarządzania ? od specjalisty do dyrektora generalnego.

Reżyser dubbingu, współpracował z 20Th' Century Fox w Los Angeles i Lucas Film w San Francisco, aktor teatralny ( T. Współczesny i T. Prezentacje ), telewizyjny ( "Samo Życie", "Złotopolscy", "Klan", "Na dobre i na złe", "Pensjonat pod Różą"... ) i filmowy ("Rozdroże café", "Chopin pragnienie miłości", "Popiełuszko", "Generał Nil").

Wojciech Znyk

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w branży lotnictwa cywilnego, zarówno w liniach lotniczych jak i w firmach obsługi naziemnej. Od 1978 roku związany był z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT, gdzie pełnił funkcję Przedstawiciela w Brukseli, Kierował Działem Taryf i Przepisów IATA, a od 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Biuro Cargo i Poczty. Pozwoliło to na uzyskanie wszechstronnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie funkcjonowania linii lotniczej w kraju, jak i zagranicą oraz dogłębnej wiedzy regulacji prawnych.
Kolejnym doświadczeniem było kierowanie kolejno pracą dwóch największych w kraju firm obsługi naziemnej. Był Prezesem Zarządu Spółki "Warsaw Airport Services", a następnie Prezesem spółki "LOT Ground Services". Zadaniem pracowników tych spółek była obsługa, na lotnisku, zarówno pasażerów jak towarów oraz wszechstronna obsługa samolotów i ich załóg. Doświadczenia te pomogły w uzyskaniu pełnej wiedzy w zakresie funkcjonowania firm lotnictwa cywilnego. Obecnie prowadzi działalność doradczą w zakresie szkoleń i projektów rozwoju lotnictwa cywilnego.

Marek Serafin

Specjalista w zakresie działalności linii lotniczych. Posiada szerokie doświadczenie we wszystkich obszarach lotnictwa cywilnego. Piastował wiele wysokich stanowisk w PLL LOT, będąc odpowiedzialnym za całokształt działań sprzedażowych firmy. Był m.in. Dyrektorem Biura Planowania Siatki Połączeń, Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży na Stany Zjednoczone i Kanadę oraz Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży odpowiedzialnym za rynki niemieckojęzyczne. Kierował Pionem Zarządzania Siatką Połączeń, będąc odpowiedzialnym za planowanie siatki, planowanie floty, zarządzanie cenami i przychodami oraz rozwój produktów. W ramach działalności w PLL LOT opracował: restrukturyzację siatki, strategię zarządzania cenami i przychodami, optymalizację współpracy pomiędzy działami handlowymi, analizę działań konkurencyjnych. Odpowiadał też za planowanie floty oraz współpracę i negocjacje z partnerami biznesowymi, w tym portami lotniczymi, władzami lokalnymi i innymi liniami lotniczymi. Jest współzałożycielem i redaktorem prowadzącym  www.PRTL.pl - największego i najbardziej wszechstronnego serwisu poświęconego polskiemu rynkowi lotniczemu.  Autor wielu raportów i analiz PRTL.

Dorota N. Haller

Ekspert w dziedzinie marketingu i komunikacji z 23 letnim doświadczeniem zawodowym, pasjonatka marketingu Digital oraz nowych technologii. Dorota Haller ostatnio pełniła funkcję dyrektora marketingu i komunikacji w BNP Paribas Banku Polska, wcześniej odpowiadała za marketing i produkt  PLL LOT. Swojej karierze zawodowej pełniła również funkcję członka zarządu ds. marketingu i strategii w pkt.pl. była dyrektorem marketingu i kolportażu w Życiu Warszawy oraz dyrektorem marketingu i promocji w EMI Music. Pracowała także w firmie Henkel Polska, a karierę zawodową rozpoczęła w agencji reklamowej Saatchi & Saatchi. Stworzyła DNH Marketing Institute, gdzie jako partner zarządzający prowadziła projekty doradcze z zakresu marketingu, komunikacji oraz PR. Dorota Haller jest absolwentką SGH.

Tomasz Szymczak

Urodzony w 1968 w  Gdańsku. Dr nauk ekonomicznych, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. Executive MBA, Uniwersytet Dunajski w Krems, Austria, 2008. Temat dysertacji dr: Globalny  duopol w produkcji dużych samolotów cywilnych na przykładzie transatlantyckiej konkurencji Boeinga i Airbusa. Doświadczenie zawodowe: Obecnie wiceprezes zarządu Welcome Airport Services, firmy handlingowej obecnej na 7 polskich lotniskach. Wcześniej min. wiceprezes ds. rozwoju MPL im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Krajowy Koordynator ds. Lotnisk w PL.2012, odpowiedzialny za przygotowanie polskiej infrastruktury do turnieju UEFA EURO 2012. Doświadczenie akademickie min. na Uniwersytecie Gdańskim - zajęcia z negocjacji międzynarodowych, polityki konkurencji oraz business case studies dla studentów I i II stopnia. Zainteresowania: Historia gospodarcza, Stosunki transatlantyckie, US-EU geoindustrial relations.

Opłaty za studia

Studia MBA czesne
MBA w Lotnictwie17500 zł

10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca!!!**

20 % zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego**
*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.
**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

MODUŁY OBLIGATORYJNE

 • MODUŁ I - PRAWO LOTNICZE (145h) - czesne 5000 zł
 • MODUŁ II - ZARZĄDZANIE  W LOTNICTWIE (60h) - czesne 2900 zł
 • MODUŁ III - FINANSOWANIE W LOTNICTWIE (60h) - czesne 2900 zł
 • MODUŁ IV - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W LOTNICTWIE (60h) - czesne 2900 zł
 • MODUŁ V - DYPLOMOWY (20h)-czesne 1500 zł

MODUŁY DO WYBORU (1 z 3)

 • MODUŁ VI - ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W LOTNICTWIE - SMS (35h) - czesne 2300 zł
 • MODUŁ VII - OPERACJE LOTNICZE (35h) - czesne 2300 zł
 • MODUŁ VIII - PROGNOZOWANIE RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO (35h) - czesne 2300 zł

PŁATNOŚCI RATALNE

Istnieje możliwość płatności ratalnej za każdy moduł specjalistyczny, w takim przypadku czesne zostaje powiększone o kwotę 200 zł/

*cena obowiązuje do 30.11.2017 r.**zniżki nie łączą się z innymi zniżkami

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat

Uczelnia Łazarskiego
Alior Bank SA O/Warszawa
59 2490 0005 0000 4600 8931 1920
tytułem "ckp_MBA w Lotnictwie_2017/2018"

Zasady rekrutacji

WARUNKIEM PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA NA STUDIA JEST DOSTARCZENIE:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego
 • CV
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

OSOBA PRZYJĘTA NA STUDIA PO OTRZYMANIU INFORMACJI O URUCHOMIENIU STUDIÓW*  JEST ZOBLIGOWANIA DO PRZEDŁOŻENIA:

 • oryginałów dyplomu wraz z dowodem osobistym w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem
 • dowodu wpłaty czesnego
 • umowy o odpłatności za studia (wydrukowana w dwóch egzemplarzach, dwustronnie)

*Informacja o uruchomieniu studiów jest przekazywana uczestnikom wraz z upływem terminu końca rekrutacji.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

KONTAKT

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 4302-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56
e-mail: ckp@lazarski.edu.pl
tel. 22 54-35-322

Partnerzy studiów

Zobacz także