Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejStudia jednolite magisterskie lekarskie

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek lekarski
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 6 lat
Tryb studiów stacjonarne

Opis studiów

Wartością naszych studiów będzie indywidualizacja procesu nauczania. Studenci będą się kształcić w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych. Duży nacisk będziemy kłaść zarówno na elementy ściśle związane z praktyką zawodu, jak i na kształtowanie postaw, tak aby nasz absolwent jako przyszły lekarz potrafił skutecznie komunikować się z pacjentami oraz zespołem medycznym. Istotnym uzupełnieniem programu będzie oferta dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia.

Uprawnienia absolwentów po skończeniu studiów będą takie same jak studentów uczelni państwowych. Absolwent po studiach na kierunku lekarskim będzie przygotowany do pracy w opiece medycznej, przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 

Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów i odbyciu stażu podyplomowego absolwent przystępuje do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu przyznane zostaje prawo wykonywania zawodu a przed młodym lekarzem otwiera się perspektywa podjęcia pracy w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach i instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i edukacją zdrowotną. 

Opłaty za studia

 • Opłata rekrutacyjna – 2 000 zł
 • Wysokość czesnego za semestr – 26 000 zł
05.05-15.08
rejestracja, składanie dokumentów, wnoszenie opłat
przekazywanie skierowań na badania lekarskie
26.07*
egzaminy wstępne dla osób, które nie zdawały egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki, lub posiadają zagraniczne świadectwo dojrzałości
02.08
wyniki egzaminów wstępnych
18.08
ogłoszenie listy rankingowej
19.08
informowanie o zakwalifikowaniu się na listę rankingową
21-25.08
podpisywanie umów z osobami zakwalifikowanymi na studia
28.08– 30.09
przyjęcia z listy uzupełniającej
(składanie dokumentów, wnoszenie opłat)

* Osoby, które posiadają maturę zagraniczną lub starą maturę, na której nie ma wymaganych przedmiotów, powinny zgłosić się do Biura Rekrutacji najpóźniej do 24.07.2017. Podany termin jest jedynym terminem egzaminu wstępnego.

Ogólne zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia będą wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów: biologia, chemia i do wyboru fizyka lub matematyka.

Kandydaci ze starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminów z biologii, chemii, fizyki lub matematyki lub posiadają zagraniczne świadectwo dojrzałości, mogą przystąpić w uczelni do egzaminu z zakresu biologii, chemii i fizyki lub matematyki.

Rekrutacja kandydatów na studia odbywać się będzie na zasadzie konkursu. Kandydaci będą kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów, rozpoczynając od osoby, która zdobyła największą liczbę. W razie pojawienia się wolnych miejsc, przyjmowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

 • rejestracja w formularzu rekrutacyjnym,
 • uiszczenie opłaty rekrutacyjnej,
 • złożenie dokumentów.

 

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej),
 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • aktualna fotografia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Podania o przyjęcie na studia na kierunek lekarski można składać od 5 maja br.