Prawo

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis studiów

Studia prawnicze gwarantują zdobycie solidnych podstaw warsztatu prawniczego oraz rozszerzenie wiedzy w wybranych obszarach - do wyboru jest aż siedemnaście modułów specjalnościowych. Dzięki temu możesz świadomie kształtować swoją karierę - przygotować się wykonywania zawodu prawnika togowego lub specjalisty w danym obszarze prawa. Na kierunku prawo studiujesz modułowo, w oparciu o nowoczesny i stale aktualizowany program. Posiadana przez nas sala rozpraw umożliwi Ci zapoznanie się z praktycznym aspektem wykonywania zawodu poprzez symulacje procesów. Ponadto będziesz uczestniczyć w dwóch rodzajach wartościowych praktyk zawodowych. Nasz Wydział Prawa od lat zdobywa najważniejsze wyróżnienia. Szczycimy się I miejscem wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w rankingach „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”.

Wybierając prawo na Uczelni Łazarskiego:

 • Studiujesz modułowo, w oparciu o nowoczesny i stale aktualizowany program.
 • Wybierasz jedną z 15 wysoko cenionych na rynku specjalizacji.
 • Uczestniczysz w podwójnej ilości wartościowych praktyk zawodowych.
 • Poznajesz specjalistyczny prawniczy język angielski.
 • Zdobywasz dyplom magistra renomowanej uczelni oraz branżowe certyfikaty.
 • Przygotowujesz się do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Program studiów realizowany jest w pięciu blokach konsekwentnie budujących Twoją wiedzę i kompetencje:

 • I ROK STUDIÓW
  Pierwszy rok studiów to czas realizacji przedmiotów z zakresu wiedzy ogólnoakademickiej i historycznoprawnej. Są to fundamenty wiedzy prawniczej niezbędne do dalszego pokonywania ścieżki kształcenia.
 • II ROK STUDIÓW
  Drugi rok studiów obejmuje zajęcia między innymi z prawa karnego i cywilnego. Zdobyta przez ten czas wiedza pozwala na podjęcie decyzji, w jakiej dziedzinie prawa chcesz się dalej rozwijać.
 • III ROK STUDIÓW
  Trzeci rok studiów poświęcony jest nauce prawa karnego procesowego, prawa zobowiązań, prawa międzynarodowe oraz prawa Unii Europejskiej. Na tym etapie dokonujesz wyboru jednego z trzech modułów kierunkowych, w ramach którego będziesz kontynuować naukę do momentu ukończenia studiów.
 • IV ROK STUDIÓW
  Podczas czwartego roku studiów zdobywasz wiedzę z zakresu prawa handlowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznajesz tajniki prawa procesowego cywilnego i administracyjnego. To również czas na wybór drugiego modułu kierunkowego.
 • V ROK STUDIÓW
  Na piątym roku studiów realizujesz wybrany przez siebie moduł specjalnościowy. Jest to także czas pisania pracy magisterskiej. Po egzaminie magisterskim możesz natomiast zdecydować o dalszej nauce i rozpocząć studia doktoranckie.

Opłaty za studia

Prawo Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
 semestr  

semestr

4 raty

semestr

semestr

4 raty

Studia magisterskie 5-letnie

4.440,00 zł

1.110,00 zł

3.660,00 zł915,00 zł