Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo energetyczne

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo energetyczne
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Prawo energetyczne to moduł specjalnościowy kształcący w zakresie obsługi prawnej podmiotów branży energetycznej. Wybierając ten moduł, dowiesz się jak formowana jest polityka energetyczna państwa oraz jakie są zadania i kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarki paliwami i energią. Zdobędziesz praktyczną wiedzę dotyczącą praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, warunków ich działania, a także podstawową wiedzę o uwarunkowaniach technicznych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Opiekun - prof. dr hab. Artur Kuś

Zagadnienia specjalnościowe

  • Regulacje związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE)
  • Obowiązek współpracy gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych
  • Zasady prawa energetycznego
  • Organizacja rynku energii w Polsce
  • Postępowanie z zakresu regulacji energetyki

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • działach prawnych przedsiębiorstw działających na rynkach: poszukiwania, wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, gazem i ciepłem,
  • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych obsługujących przedsiębiorstwa z branży energetycznej.