Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo korporacyjne

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo korporacyjne
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Moduł Prawo korporacyjne przygotuje Cię do pracy na stanowiskach związanych z obsługą prawną korporacji, na których niezbędna jest przekrojowa i praktyczna wiedza dotycząca wszystkich obszarów działalności międzynarodowych organizacji gospodarczych. Wybierając ten moduł poznasz problematykę funkcjonowania złożonych struktur gospodarczych w kontekście lokalnym, ponadregionalnym i globalnym, w tym wpływ procesów globalizacyjnych na funkcjonowanie korporacji. Program modułu obejmuje również tematykę fuzji, przejęć, sprzedaży i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Opiekun - dr Tomasz Braun

Zagadnienia specjalnościowe

  • Specyfika działalności korporacji międzynarodowych
  • Zarządzanie problematyką prawną w korporacjach międzynarodowych
  • Globalizacja porządków prawnych i jej wpływ na działalność korporacji międzynarodowych
  • Fuzje, przejęcia, sprzedaże i restrukturyzacje przedsiębiorstw

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • działach prawnych międzynarodowych organizacji gospodarczych,
  • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych obsługujących korporacje.