Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo sądowe

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo sądowe
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Moduł Prawo sądowe pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udziału w procesie sądowym, biorąc pod uwagę pełnienie różnych ról w takim procesie. Nauczysz się odpowiedniego zachowania na sali sądowej, sporządzania wielu typów pism procesowych, zapoznasz się z rolą poszczególnych uczestników postępowania. Program obejmuje także zajęcia z prawa o ustroju sądów powszechnych i prawa o adwokaturze. Został on przygotowany w taki sposób, aby ułatwić Ci późniejsze odbywanie aplikacji ogólnej oraz aplikacji korporacyjnych.

Opiekun - prof. dr hab. Ryszard Stefański

Zagadnienia specjalnościowe

  • Prawo o ruchu drogowym
  • Pisma procesowe w sprawach karnych
  • Prawo o adwokaturze
  • Prawo o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych,
  • działach obsługi prawnej.