Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo sportowe

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo sportowe
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Moduł Prawo sportowe rozwinie Twoje ogólne umiejętności prawnicze, takie jak np. przygotowanie umów oraz pism procesowych. Pogłębisz wiedzę m.in. z zakresu prawa i postępowania cywilnego, publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. W ramach programu nauczysz się przygotowywać transfer zawodników, zawierać umowy sponsorskie, rozwiązywać spory sportowe, sprzedawać prawa telewizyjne, obsługiwać dotacje pochodzące ze środków publicznych i organizować imprezy masowe. To wszystko pozwoli Ci w pełni profesjonalnie zająć się w przyszłości prawną obsługą działalności sportowej.

Opiekun - dr Mateusz Dróżdż

Zagadnienia specjalnościowe:

  • Wprowadzenie do prawa sportowego
  • Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w sporcie
  • Ochrona praw i interesów uczestników oraz organizatorów rywalizacji sportowej
  • Bezpieczeństwo i organizacja masowych imprez sportowych
  • Odpowiedzialność organizatorów oraz uczestników imprez masowych

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  •  w kancelariach prawnych,
  •  środkach masowego przekazu,
  •  klubach i związkach sportowych,
  •  organach administracji publicznej,
  •  masz możliwość prowadzenia samodzielnej działalności w sferze prawnej obsługi sportu.