Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPrawo zamówień publicznych

Typ studiów Studia jednolite magisterskie
Kierunek Prawo
Specjalizacja Prawo zamówień publicznych
Język podstawowy polski
Czas trwania studiów 5 lat
Tryb studiów stacjonarne
niestacjonarne

Opis modułu specjalnościowego

Moduł Prawo zamówień publicznych opiera się na kształceniu prawniczym, które przygotowuje do wykonywania czynności prawnych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Poznasz szczegóły organizacji rynku zamówień publicznych, procedur dokonywania zamówień oraz systemu ich kontroli. Dzięki temu rozwiniesz praktyczne umiejętności wyboru najlepszej procedury zamówienia, obrony przed bezprawnymi działaniami podmiotów występujących w procesie zamówienia oraz efektywnej współpracy z organami kontroli.

Opiekun - dr hab. Przemysław Szustakiewicz profesor Uczelni Łazarskiego

Zagadnienia specjalnościowe:

  • Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
  • Prawo zamówień publicznych
  • Procedury kontrolne w zamówieniach publicznych
  • Prawo telekomunikacyjne

Kariera

Po studiach na tej specjalizacji znajdziesz pracę w:

  • podmiotach publicznych zajmujące się dokonywaniem zamówień,
  • spółkach zajmujących się poszukiwaniem i/lub wydobywaniem gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,
  • spółkach zajmujących się zarządzaniem portami lotniczymi i morskimi, spółkach energetycznych i wodociągowych, transportu publicznego i pocztowych, które są zobowiązane do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
  • przedsiębiorstwach prywatnych, które oferują usługi na rynku zamówień publicznych.