Samorząd studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202.1 Ustawy o szkolnictwie wyższym tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię i jest on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów.

Głównym zadaniem Samorządu jest aktywizacja studentów poprzez działalność, podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia. Ogromną rolę odgrywa realizacja pasji, samorozwój. Nadrzędnym celem analitycznej działalności Samorządu jest stała pomoc i dbanie o dobro wszystkich studentów naszej uczelni.

W roku akademickim 2016/2017 studentów Uczelni Łazarskiego reprezentuje Samorząd Studencki w składzie:

  • przewodniczący – Mirosław Pankowski,
  • wiceprzewodniczący – Jan Moskal,
  • sekretarz Zarządu – Barbara Dąbrowa,
  • skarbnik Zarządu – Adrian Zych.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Działalność w Samorządzie Studentów Uczelni Łazarskiego to niepowtarzalna okazja do rozwoju pasji i zainteresowań, a także szansa zdobycia doświadczenia i nabycia praktycznych umiejętności, które są dziś tak bardzo pożądane przez pracodawców.

Jeżeli chcesz w czasie studiów aktywnie spędzić czas, czynnie brać udział w życiu uczelni, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w przyszłości - zgłoś się!

Kontakt z nami:

Mirosław Pankowski
Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: miroslaw.pankowski@gmail.com

Jan Moskal
V-ce Przewodniczący Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: jan.moskal@lazarski.pl

Adrian Zych
Pełnomocnik Zarządu ds. finansów 
e-mail: adrian.zych@lazarski.pl

Barbara Dąbrowa
Sekretarz Samorządu Studentów Uczelni Łazarskiego
e-mail: barbara.dąbrowa00@gmail.com

Kamil Milczarek
Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów z partnerami zewnętrznymi
e-mail: kamil.milczarek@lazarski.pl

Levan Asanidze
Pełnomocnik Zarządu ds. kontaktów ze studentami międzynarodowymi
e-mail: levan.asanidze@lazarski.pl

Agnieszka Kowalczyk
e-mail: agnieszka.kowalczyk@lazarski.pl

Marika Lewandowska
e-mail: marikalewandowska1@gmail.com

Maciej Klich
e-mail: maciej.klich@lazarski.pl

Karol Molendowski
e-mail: karol.molendowski@o2.pl

Karolina Mamcarz
e-mail: mamcarz-karolina@wp.pl

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Pliki do pobrania: