Materiały dostępne są w postaci książek, czasopism drukowanych, czasopism i książek elektronicznych oraz baz danych. Do dyspozycji czytelników jest 100 miejsc, 40 stanowisk komputerowych z Internetem, 
Czytelnia ze stałym księgozbiorem prezencyjnym i aktualnym rocznikiem czasopism bieżących, Wypożyczalnia.

HH 
dr Henryk Hollender, dyrektor      
h.hollender@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 392

JF
mgr Jakub Fornalczyk
j.fornalczyk@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

EK
Ewa Komendowska
e.komendowska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 450

MK
lic. Magdalena Kowalczyk
m.kowalczyk@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

UM
Urszula Marczak
u.marczak@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

SN
mgr Swietłana Nesterowa
s.nesterowa@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 390

APB
mgr Anna Pietrzak-Borowska
a.pietrzak@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 450

DS
mgr Dominika Stepanajtys
d.stepanajtys@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

mgr Kamila Wosińska (urlop)

AZ
mgr Anna Zielińska
a.zielinska@lazarski.edu.pl, tel. 48 22 5435 391

Podstawowe informacje, obsługa użytkowników, wypożyczenia

JF

 

EK

MK

UM

SN

APB

DS

 

Szkolenie użytkowników informacji

 

HH

 

 

 

 

 

DS

 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna 

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

Monity i koordynacja kontroli zwrotów wypożyczonych materiałów

 

 

 

 

UM

 

 

 

 

Prenumerata czasopism

 

 

 

MK

 

 

 

 

 

Prenumerata baz danych (zawartość, użytkowanie, umowy i koszty)

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

Zbieranie dezyderatów i informacji o lekturach

 

 

 

 

UM

 

 

DS

 

Dobór danych bibliometrycznych dla celów ewaluacji i parametryzacji

 

HH

 

 

 

 

 

 

AZ

Dane o publikacjach pracowników afiliowanych w Uczelni

JF

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogowanie i współkatalogowanie 

JF

 

 

 

 

 

 

DS

AZ


Bibliotekarz systemowy

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Budżet, dokumenty finansowe, kontrola budżetu i sprawozdawczość finansowa

 

HH

 

 

UM

 

 

 

 

Gromadzenie materiałów importowanych 

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Gromadzenie materiałów polskich

 

 

 

 

 

 

 

DS

 

Katalogowanie: koordynacja, kontakty z Centrum NUKAT, dane dla POL-on i PBN

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Katalogowanie prac dyplomowych 

 

 

 

MK

UM

SN

APB

 

 

Kontakty z Administracją

 

 

 

MK

 

 

 

 

 

Kontakty z Centrum Komputerowym

JF

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Kontakty z Działem Marketingu

JF

 

 

 

 

 

 

 

 

Media społecznościowe

JF

 

 

MK

 

 

 

DS

 

Opieka nad stażystami i studentami-asystentami

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Punkt biblioteczny (Mokotów)

 

 

 

MK

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny Oficyny Wydawniczej

 

HH

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor stron www Biblioteki, współprojektant serwisu www  Uczelni

JF

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktor stron www Oficyny Wydawniczej; publikacje elektroniczne

 

 

EK

 

 

 

 

 

 

Redaktor prowadzący: czasopisma

 

 

 

 

 

 

APB

 

 

Redaktor prowadzący: książki  

 

 

EK

 

 

 

 

 

 

Rejestracja zamówień, inwentaryzacja nabytków, finansowanie nabytków z badań statutowych

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ

Sekretarz Oficyny Wydawniczej

 

 

 

 

 

 

APB

 

 

Słowa kluczowe i klasyfikacja

JF

HH

 

 

 

 

APB

DS

AZ

Wymiana wydawnictw z bibliotekami

 

 

 

 

UM

 

 

 

 

Biblioteka gromadzi i udostępnia materiały z następujących dziedzin:

 1. FILOZOFIA. RELIGIA
 2. SOCJOLOGIA
 3. PSYCHOLOGIA
 4. EKONOMIA
 5. ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE
 6. PRAWO
 7. RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI
 8. FINANSE. BANKOWOŚĆ
 9. MARKETING
 10. HANDEL ZAGRANICZNY. TRANSPORT. LOGISTYKA
 11. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 12. MATEMATYKA. EKONOMETRIA
 13. STATYSTYKA
 14. INFORMATYKA
 15. HISTORIA
 16. GEOGRAFIA
 17. TURYSTYKA
 18. BIUROWOŚĆ
 19. JĘZYK I LITERATURA
 20. ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. LEKSYKONY. INFORMATORY. PORADNIKI. BIBLIOGRAFIE
 21. POLITYKA
 22. EDUKACJA. PEDAGOGIKA. SZKOLNICTWO
 23. ARCHITEKTURA. SZTUKI PIĘKNE. MUZYKA
 24. NAUKI PRAKTYCZNE

Biblioteka Uczelni Łazarskiego od grudnia 2012 r. czynnie uczestniczy we współkatalogowaniu książek, czasopism i innych materiałów. W katalogu centralnym NUKAT znajdziesz wszystkie nowe nabytki Uczelni Łazarskiego, także takie, których nie ma żadna inna biblioteka w Polsce.

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Możliwości wykorzystania materiałów Biblioteki Uczelni Łazarskiego
O ile nie jest to zaznaczone inaczej, zawartość zakładki Biblioteka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Uczelni Łazarskiego.

Domena Publiczna

Materiały oznaczone jako Domena Publiczna mogą być pobierane, przesyłane i przetwarzane bez ograniczeń oraz bez uznania autorstwa.