Współpraca międzynarodowa jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju Uczelni Łazarskiego, która współpracuje z uniwersytetami światowej czołówki - Georgetown University, University of Kentucky, Boston University Law School, University of Wisconsin-Milwaukee, Coventry University, Center for Internatonal Legal Studies in Salzburg. Uczelnia Łazarskiego przyjmuje rocznie ponad trzydziestu Visiting Professors. Oferuje ponadto cztery programy licencjackie i magisterskie w języku angielskim walidowane przez Coventry University. Wszystkie dyplomy studiów anglojęzycznych na Uczelni Łazarskiego są uznawane w Stanach Zjednoczonych, dzięki akredytacji Delaware Department of Higher Education.

Jednostką działającą na rzecz wzmocnienia współpracy międzynarodowej Uczelni jestDział Programów Międzynarodowych. Dział zarządza następującymi programami:

Od roku 2003/2004 Uczelnia Łazarskiego uczestniczy w programie Erasmus, aktualnie Erasmus+, dzięki któremu realizuje wymianę studentów z uczelniami partnerskimi z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz z uczelniami kraju kandydującego - Turcji, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. Uczelnia pracuje nad ciągłym poszerzaniem oferty wyjazdowej dla studentów tak, aby każdy zainteresowany student, który osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zna dobrze język obcy, miał szansę skorzystać z możliwości realizacji części studiów w jednej z uczelni partnerskich. Istnieje możliwość wyjazdu do państw takich jak: Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.

Program Erasmus+ Praktyki umożliwia wyjazd na praktykę studencką do zagranicznego przedsiębiorstwa, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale, itp.). Praktyki odbywają się w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w państwach kandydujących do Unii Europejskiej.

Program Leonardo da Vinci to program finansujący absolwentom staże w zagranicznych firmach, instytucjach i organizacjach. Celem wyjazdu na staż jest zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz poprawa znajomości języków obcych. Staże odbywają się w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w państwach kandydujących do Unii Europejskiej. Dział Programów Międzynarodowych angażował się w program Leonardo da Vinci do 2014 r. Od 2014 r. program przestał istnieć w dotychczasowym kształcie zaś projekty staży absolwenckich zostały wpisane w program Erasmus+.

Kontakt

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
pokój 38a (sektor C, parter)
poniedziałki - piątki 10:00-16:00

Monika Tkaczyk

Kierownik Działu Programów Międzynarodowych
Koordynator programu Leonardo da Vinci
leonardo@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 361
fax +48 22 54 35 363 #GALERIA1##

Karolina Borowska

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
k.borowska@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax +48 22 54 35 363

Anna Sabbatini

Konsultant ds. Studentów Przyjeżdżających 
erasmus@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax +48 22 54 35 363

Yuliya Vitko

Konsultant ds. Studentów Wyjeżdżających
erasmus.outgoing@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 365
fax +48 22 54 35 363
Dołącz do nas na Facebooku!