Zagraniczne programy stypendialne prowadzone są licznie przez organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia i bezpośrednio uczelnie. Często można je także znaleźć na stronach ambasad czy konsulatów gdyż oferowane są także na mocy umów międzynarodowych i narodowych programów stypendialnych. Stypendia te aktywnie wspierają wymianę międzynarodową na polu edukacji (stypendia dla studentów), nauki (stypendia dla pracowników w celach dydaktycznych, doktorantów i naukowców) oraz na płaszczyźnie zawodowej (stypendia dla pracowników, absolwentów).

Zachęcamy Państwa do korzystania z ofert stypendialnych poniższych instytucji, a także do samodzielnego poszukiwania źródeł finansowania zagranicznych mobilności i badań naukowych. Może w tym pomóc również międzynarodowa sieć Eurodesk (Eurodesk Polska) oraz Portal Mobilnych Naukowców.  

Poniżej niektóre z instytucji oferujących zagraniczne programy stypendialne: