Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa
tel: (22) 54 35 559 

Projekty i Publikacje

Raport: Choroby rzadkie w Polsce. Stan obecny i perspektywy.

styczeń 2016

  • W ramach raportu przedstawiono w poszczególnych rozdziałach następujące zagadnienia: w pierwszym rozdziale - działania Unii Europejskiej w dziedzinie chorób rzadkich, a w kolejnym analizę porównawczą rozwiązań dla tej grupy schorzeń w wybranych krajach UE. Ze względu na kompleksowość problematyki, osobny rozdział poświęcony został lekom stosowanym w chorobach rzadkich, w tym lekom sierocym i mechanizmom ich refundacji. Następnie przedstawione zostały wyniki badania ankietowego wśród pacjentów z chorobami rzadkimi i ich opiekunów. Raport wieńczą wnioski i rekomendacje dalszych działań.

Konferencja: Choroby rzadkie w Polsce 2015

12 stycznia 2016

Więcej informacji TUTAJ.

Projekt: Konstruktywni. Zdrowi - Aktywni - Konstruktywni

Projekt ma na celu utrzymanie zdolności do pracy osób dotkniętych chorobami przewlekłymi, szczególnie chorobami zapalnymi uwarunkowanymi immunologicznie, w skrócie określanymi mianem IMID (ang. immune-mediated inflammatory diseases).
Projekt jest realizowany przez Fundację na rzecz Zdrowego Starzenia się. Instytut Studiów Interdyscyplinarnych Uczelni Łazarskiego jest partnerem przedsięwzięcia. Więcej informacji TUTAJ.

Konferencja: Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem

7 października 2013

Konstruktywni. Zdrowie, aktywność i zdolność do pracy.

  • Niniejszy raport stanowi podsumowanie dwóch lat pracy nad projektem Konstruktywni. W jego ramach przygotowano pięć ekspertyz, z których każda stanowi odrębną całość. Dla przybliżenia i ułatwienia dostępu do zasadniczych treści sporządzono podsumowanie, zamieszczone jako rozdział pierwszy raportu. Wypracowane w ramach projektu propozycje są dobrym punktem wyjścia do stworzenia nowych rozwiązań systemowych, które doprowadzą do zmniejszenia wykluczenia społecznego oraz zawodowego osób dotkniętych chorobami przewlekłymi. Działania te powinny przełożyć się na zapewnienie większej stabilności rynku pracy, a co za tym idzie - warunków do długofalowego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Maria Libura, Agnieszka Libura i Paweł Bechler z Uczelni Łazarskiego są autorami rozdziału VI: Obraz niezakaźnych chorób przewlekłych w dyskursie potocznym i prasowym na przykładzie chorób reumatycznych i łuszczycy.