Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania i Rozwój

Badania i Rozwój

Wyniki prowadzonych badań zamieszczane są w publikacjach pracowników Wydziału, których lista znajduje się: Lista publikacji

Publikacje naukowe Uczelni dostępne są: Publikacje Uczelni Lazarskiego 

Wydział jest również organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych, których lista dostępna jest: Lista konferencji

Ogłoszenie

dotyczące przyznania środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2016 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości:

6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

W związku z tym pracownicy naukowo-dydaktyczni należący do grupy młodych naukowców (osoby prowadzące działalność naukową, które nie ukończyły 35. roku życia), którzy składali wnioski o przyznanie środków w roku 2016 proszeni są o dostarczenie do dnia 11 kwietnia 2016 r.:

1) wykazu aktualnego dorobku naukowego;

2) opinii kierownika katedry;

3) informacji dotyczącej spełnienia kryteriów zawartych w załączniku nr 2 Regulaminu "Zasady i tryb konkursu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego".