Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejPracownicy

1.       Stypendia, nagrody

 

·          „Taniec wśród mieczów. Polski personel medyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” – R. Hasselbusch, M. Ciesielska, Warszawa, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2015, ISBN 978-83-62235-64-3 - Nagroda KLIO - KSIĄŻKA HISTORYCZNA ROKU  2015 w kategorii Varsaviana.

·         Honorowa Złota Odznaka za pracę społeczną i zasługi dla Warszawy (2015) przyznana przez Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

·         Medal 50.lecia Muzeum Więzienia Pawiak przyznany za wkład w pielęgnowanie pamięci i udział w pracach muzeum (2016).

·         Wygrana w konkursie dla autorów nowych tekstów do portalu „Polscy Sprawiedliwi” Konkurs organizowany w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” Opracowanie i udostępnienie Muzeum Historii Żydów Polskich 40 biogramów lekarzy odznaczonych medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Biogramy są dostępne na stronie http://www.sprawiedliwi.org.pl

 

 

2.       Wizyty studyjne

·         Second European Meeting on Nazi Medicine. Transgressing borders (Praga, 7-9 września 2016 roku).

3.       Konferencje

·         Maria Ciesielska „Działalność szpital obozowego dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau (1942-1945)”. Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa “Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu” [ „Medicine in occupied Poland in the shadow of Nazism”], Poznań, 10-12.2014 Organizator: Department of Social Sciences of the Karol Marcinkowski Poznań University of the Medical Sciences, International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust at the Auschwitz_Birkenau State Museum in Oświęcim, Arbeitskreis zur Erforschung der nationalsozialistichen ‘Euthanasie’ und Zwangssterilisation, Paritaetischer Wohlfahrtsverband Berlin.

·         Maria Ciesielska „Jewish Chamber of Physicians in the Warsaw Ghetto - one of the many manifestations of racial segregation in the period of National Socialism”. 15. Konferencja  Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny pt. "Niemcy - Polacy: historie i tradycje w kulturach medycznych", 9-11 września 2015r. Żydowski Instytut Historyczny. Organizator: Polsko-Niemieckie Towarzystwo Historii Medycyny we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym.

·         Maria Ciesielska „Lekarze urzędowi na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944”. Konferencja „Historia – Ludzie – Pamięć. Konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Więzienia Pawiak. Pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 25.11.2015 Warszawa, Muzeum Niepodległości.

·         Maria Ciesielska „Eksperymentalny blok 10 w systemie więźniarskiego szpitala obozowego dla kobiet w KL Auschwitz”.  Konferencja „Szpitalnictwo na Śląsku” 10-11 czerwca 2016 r. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

·         Maria Ciesielska, Robert Hasselbusch „ Children in the Gestapo prison in Pawiak” Konferencja międzynarodowa: “Children and War: Past and Present” Salzburg, 13-15.07.2016.

·         Maria Ciesielska “Czym był w XX wieku dur plamisty nazywany potocznie tyfusem i jak próbowano stworzyć skuteczne szczepionki przeciwko tej śmiertelnej chorobie?” Konferencja: Historia Medycyny i Farmacji na początku XXI wieku. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Poznań, 14-16 września 2016.

·         Maria Ciesielska „Przegląd Lekarski – Oświęcim – czasopismo nominowane do Pokojowej Nagrody Nobla” Konferencja: Historia Medycyny w czasopiśmiennictwie medycznym i nie tylko. Opinogóra, 8-9.10.2016.

·         Maria Ciesielska i Robert Hasselbusch. Typhus Prevention in Pawiak Prison, with particular Emphasis on the period of Nazi Occupation in Poland (1939-1945). Konferencja Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny „Geschichte der Krankheitesprävention in Deutschland und Polen”, Hamburg 12-14.07.2017.

 

 

4.       Wykłady gościnne

Współpraca z Muzeum Więzienia Pawiak - wykłady w ramach Dni Pamięci Pawiaka  :

·         „Akcja Tyfusy – jeden z wielu sposobów ratowania życia więźniom Pawiaka” (4.10.2013)

·         „Czy to prawda, że na Pawiaku rodziły się dzieci? Rzecz o macierzyństwie i dzieciństwie na Pawiaku”(4.10.2013)

·         „Ostatnie dni Pawiaka w relacjach polskiego personelu medycznego” (1.10.2014)

·         „Tyfus – groźny zabójca, czy cichy sprzymierzeniec?” (30.09.2015)

·         „Dr Danuta Brzosko-Mędryk – przez Pawiak i Majdanek ku życiu” (04.10.2016)

·         „Prof. Krystyna Ossowska – opiekunka pawiackich dzieci”. (04.10.2016)

·         „Pawiak – więzienie za podwójnymi murami”. (04.10.2017)

 

 

Wykładane przedmioty

·         Historia medycyny

 

Informacje dodatkowe

·         Członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (sekcja historyczna), Stowarzyszenia Twórców Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, przewodniczącą sekcji historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, członkiem Rady Ośrodka Historycznego Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych (wiceprzewodniczącą), Polskiego Towarzystwa Historii i Filozofii Medycyny (członek komisji rewizyjnej).