Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejWładze

·         Sempruch C., Leszczyński B., 2015: Zmiany w metabolizmie aminokwasów w tkankach zbóż zaatakowanych przez mszyce. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 18-19.

·         Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Leszczyński B., Sytykiewicz H., Goławska S., Czerniewicz P.,2015: Udział dekarboksylacji aminokwasów w odpowiedzi roślin na żerowanie owadów kłująco-ssących. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 11.

·         Sempruch C., Leszczyński B., Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Kozak A., Chwedczuk M., 2015. The participation of lysine decarboxylation in biochemical plant responses to the aphids infestation. Mat. 7th Europ. Hemiptera Congr., 19-24.07, Seggau Castle/Graz, pp. 71.

·         Chrzanowski G., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Sempruch C., Cudziło-Abramczuk J., 2016. Alkaloidy jako biopestyczydy w stosunku do mszycy czeremchowo-zbożowej [Rhopalosiphum padi (L.)] i mszycy brzoskwiniowej [Myzus persicae (Sulz.)]. Streszczenia 56. Sesji Nauk. IOR, 11-12.02, Poznań, str. 30

·         Leszczyński B., Sempruch C., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Czerniewicz P., 2016. Molecular mechanisms underlying induced cereal resistance to aphids. Program and abstracts of C-IPM Workshop on: “Breeding for IPM in sustainable and low-input agricultural systems”, 4-6th.07, Radzików, Poland, pp. 24.

·         Sempruch C., Golan K., Gorska-Drabik E., Czerniewicz P., Łagowska B., Kot I., Kmieć K., Magierowicz K., Leszczyński B., Chwedczuk M., 2016. Accumulation and metabolism of amino acids and phenolic compounds in biochemical plant responses against different species of herbivorous arthropods. Agricultural Res. Abstr. 9th Ann. Int. Symp. Agricultural Research, 11-14th 07, Athens, Greece, p. 55-56.

·         Sempruch C., Chwedczuk M., Leszczyński B., Beher M., Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Goławska S., Matok H., 2017.Biochemiczne uwarunkowania wyboru miejsc żerowania przez Rhopalosiphum padi (L.) na pierwotnych i wtórnych roślinach żywicielskich. 57. Sesja Naukowa IOR PIB, 9-10 Luty, Poznań, s. 49.

·         Sempruch C., Karczmarzyk Z., Wysocki W., Wójcicka A., Urbańska A., 2017. Molekularny mechanizm oddziaływania amin biogennych i ich pochodnych na aktywność mirozynazy u Myzus persicae (Sulz.). Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 25.

·         Golan K., Górska-Drabik E., Sempruch C., Kot I., Kmieć K., Łagowska B., Goliszek K., 2012: Biochemical basis of orchid (Phalaenopsis hybridum ‘Innocence’) response to the feeding of mealybugs from Pseudococcidae family. 2nd Int. Conf. “Plant – the source of research material”, 18-20.10, Lublin, pp. 170

·         Sempruch C., Horbowicz M., Jastrzębska W., Golan K., Górska-Drabik E., Leszczyński B., 2012: Changes in cadaverine accumulation within winter triticale infested by bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 2nd Int. Conf. “Plant – the source of research material”, 18-20.10, Lublin, pp. 335

·         Sempruch C., Leszczyński B., Chrzanowski G., Filipczuk A., 2012: Wpływ żerowania mszycy zbożowej (Sitobion avenae F.) na aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w siewkach pszenżyta ozimego. 52 Sesja Nauk. IOR, 9-10.02, Poznań, str. 137

·         Sempruch C., Leszczyński B., 2012: Some aspects of polyamine metabolism within winter triticale infested by grain aphid (Sitobion avenae   F.). 6th Europ. Hemiptera Congr., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp. 92

·         Sempruch C., Leszczyński B., Horbowicz M., Kosson R., 2012: Accumulation of amines within triticale tissues under bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) infestation. 6th Europ. Hemiptera Cong., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp. 92

·         Sempruch C., Leszczyński B., Horbowicz M., Zarzecka K., 2012: Effect of bird cherry-oat aphid versus cereal leaf beetle and Colorado potato beetle on selected amino acid decarboxylases activity within host plant tissues. 6th Europ. Hemiptera Congr., 15-29.06, Blagoevgrad, Bułgaria, pp. 91

·         Sempruch C., Marczuk W, Leszczyński B., Zawadzka W., Klewek A., 2013: Wpływ żerowania mszycy grochowianki (Acyrthosiphon pisum Harris) na aktywność dekarboksylaz aminokwasowych w tkankach grochu. Mat. XXIII Ogólnopol. Konf. „Mszyce i inne pluskwiaki”, 19-21.06, Wrocław, pp. 74

·         Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Sprawka I., Sempruch C., Chrzanowski G., Leszczyński B., Wasylik M., 2013: Ocena zawartości chlorofilu (SPAD) w siewkach Zea mays L. zaatakowanych przez mszyce zbożowe. Mat. XXIII Ogólnopol. Konf. „Mszyce i inne pluskwiaki”, 19-21.06, Wrocław, pp. 80

·          Golan K., Goliszek K., Górska – Drabik E., Kmieć K., Kot I., Łagowska B., Sempruch C., 2013: Changes in activity of amino acid decarboxylases within orchid tissues caused by mealybug infestation. XIII Int. Symp. Scale Insect Studies – ISSIS, 02-05.09, Sofia, pp. 37

·         Leszczyński B., Sempruch C., Sytykiewicz H., Wilczewska M., 2014: Zmiany w aktywności wybranych dekarboksylaz aminokwasowych w odmianach pszenicy ozimej wywołane żerowaniem mszycy czeremchowo-zbożowej (Rhopalosiphum padi L.). 54. Sesja Nauk. IOR PIB, 06-07.02, Poznań, str. 204-205.

·         Sempruch C., Leszczyński B., Wilczewska M., Sytykiewicz H., 2014: Dekarboksylacja lizyny, tyrozyny i ornityny w odmianach kukurydzy zaatakowanych przez mszycę czeremchowo-zbożową (Rhopalosiphum padi L.). 54. Sesja Nauk. IOR PIB, 06-07.02, Poznań, str. 209.

·         Sytykiewicz H., Leszczyński B., Sempruch C., Sprawka I., Czerniewicz P., Klewek A., 2014: Expression profile of glutatione transferase genes in maize seedlings colonized by Rhopalosiphum padi L. Int. Symp. “Opportunities for enhancement of integrated pest management”, 1-3.04, Warsaw, pp. 52.

·          Sytykiewicz H., Czerniewicz P., Sprawka I., Leszczyński B., Sempruch C., Urbańska A., Klewek A., Skwarek A., 2014: Expression patterns of catalase genes in maize plant colonized with the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 50. Int. Symp. FEBS, 30.08-4.09, Paris, FEBS J., 281 (Suppl. 1), pp. 683.

·         Sempruch C., Chrzanowski G., Witczuk W., Leszczyński B., 2015: Zmiany w zawartości amin biogennych w pszenicy zaatakowanej przez mszycę czeremchowo-zbożową. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 107.

·         Sempruch C., Chrzanowski G., Witczuk W., Leszczyński B., 2015: Wpływ żerowania mszycy-czeremchowo zbożowej na zawartość amin biogennych w tkankach kukurydzy. 55. Sesja Nauk. IOR PIB, 12-13.02, Poznań, str. 108.

·         Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Sprawka I., Matok H., Sempruch C., Leszczyński B., 2015. Zmiany aktywności enzymów detoksykacyjnych w tkankach traktowanych ekstraktami kwasów fenolowych wybranych roślin zielarskich. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 38.

·         Goławska S., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Klewek A., 2015. Wpływ wybranych metabolitów bobiku na biologię Acyrtosiphon pisum Harris. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 46.

·         Sytykiewicz H., Leszczyński B., Sempruch C., Czerniewicz P., Sprawka I., Łukasik I., Chrzanowski G., Goławska S., 2015. Ekspresja wybranych genów szlaku biosyntezy glutationu w siewkach Zea mais (L.) zaatakowanych przez mszycę czeremchowo-zbożową. XXIV Ogólnopolska Konf. Nauk. Hemiptera „Mszyce i inne pluskwiaki”, 24-26.06, Białowieża, str. 60.

·         Sempruch C., Golan K., Górska-Drabik E., Kot I., Kmieć K., Łagowska B., Czerniewicz P., Leszczyński B., Malec M., Magierowicz K., Janiuk M., Samociuk J., 2015. Changes in activity of l-phenylalanine ammonialyase and l-tyrosine ammonialyase in orchid leaves infested by Pseudococcus maritimus (Ehrhorn) (Hemiptera; Sternorrhyncha; Pseudococcidae). Int. Sci. Conf. „Horticulture in shaping life quality”, 18-19.06, Lublin, str. 183.

·         Czerniewicz P., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., Sempruch C., Sprawka I., 2016. Wpływ olejków eterycznych wybranych roślin z rodziny Asteraceae na zachowanie oraz żerowanie Myzus persicae (Sulz.) i Rhopalosiphum padi (L.). Streszczenia 56. Sesji Nauk. IOR, 11-12.02, Poznań, str. 186.

·         Golan K., Gorska-Drabik E., Sempruch C., Czerniewicz P., Łagowska B., Kmieć K., Kot I., Magierowicz K., 2016. Impact of mealybug (Hemiptera: Pseudococcidae) infestation on metabolism of amino acids and phenolic compounds within orchid leaves. Mat. XIV Int. Symp. On Scale Insect Studies, 13-16.06, Catania, Italy, pp. 63.

·         Sytykiewicz H., Bar H., Semenčenko V., Łukasik I., Sprawka I., Sempruch C., Leszczyński B., 2016. Expression patterns of selected microRNAs targeting superoxidedismutase genes in aphid-infested maize (Zea mays L.) seedlings. Prog. EMBO Workshop “Systems biology of non-coding RNAs”, 8-11.02, Rehovot, Israel, pp. 12.

·         Goławska S., Łukasik I., Sprawka I., Goławski A., Sempruch C., 2016. Effect of flavonoid glycosides on the behavior of the pea aphid. Int. Conf. Inventions and Inovations foe Sustainable Agriculture, 7-9.07, The Regent Cha-am Beach Resort, Tailand, pp. 70.

·         Leszczyński B., Sempruch C., Chwedczuk M., Becher M., Chrzanowski G., Sytykiewicz H., 2016: Adaptation strategy of bird cherry-oat aphid to its host plants. XXV Int. Congr. Entomol., 25-30 September, Orlando, Florida , D3544.

·         Chwedczuk M., Sempruch C., Leszczyński B., Beher M., Czerniewicz P., Chrzanowski G., Klewek A., 2017. Dynamika nagromadzania wybranych składników chemicznych w tkankach pierwotnych i wtórnych roślin żywicielskich w trakcie rozwoju populacji Rhopalosiphum padi (L.). 57. Sesja Naukowa IOR PIB, 9-10 Luty, Poznań, s. 102-103.

·         Sytykiewicz H., Leszczyński B., Czerniewicz P., Lukasik I., Sprawka I., Golawska S., Sempruch C., Chrzanowski G., 2017. Transcriptional responses of selected genes involved in ascorbate biosynthesis in maize seedling infested with bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.). 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symp., 4-8 June, Madrid, Spain, pp. 63

·         Urbańska A., Matok H., Chrzanowski G., Sempruch C., Klewek A., 2017. Analiza karotenoidów Aphididae. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 74

·         Wieczorek K., Kanturski M., Świątek P., Sempruch C., 2017. Rhopalosiphum padi (L.) versus Glyphina betulae (L.) – budowa układu rozrodczego pokolenia obupłciowego mszyc realizujących odmienne strategie życiowe. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 75.

·         Wójcicka A., Sempruch C., Leszczyński B., Łukasik I., Warzecha R., 2017. Zmiany w aktywności wybranych oksydoreduktaz w tkankach woskowych i bezwoskowych genotypów pszenżyta indukowane żerowaniem mszycy czeremchowo-zbożowej Rhopalosiphum padi L. Abstrakty XXV Jubileuszowej Konferencji Hemipterologicznej “Mszyce i Inne Pluskwiaki”, 24-27 Kwietnia, Katowice – Kochcice, s. 76.

Decyzją Senatu Uczelni Łazarskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. dziekanem Wydziału Medycznego został prof. dr hab. Piotr Zaborowski, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i zakaźnych, pedagog, autor i współautor podręczników i publikacji z zakresu gastroenterologii, hepatologii, chorób zakaźnych i wewnętrznych, prawa medycznego, filozofii medycyny i etyki.

W latach 2005-2008 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WUM. Brał udział we wdrażaniu Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej w obszarze medycyny oraz metody nauczania problemowego. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, polskich i międzynarodowych. 

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlce). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).

Posiada doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami kierunków: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, biologii i ratownictwa medycznego. Współpracuje w zakresie naukowym i organizacyjnym ze specjalizacjami reprezentującymi różne obszary, dziedziny i dyscypliny naukowe. Prowadził i prowadzi badania z zakresu nauk podstawowych o charakterze aplikacyjnym.

Prodziekanem do spraw studenckich została dr nauk med. Elżbieta Makomaska-Szaroszyk, okulista, członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, sekretarz Zarządu Głównego PTA przez dwie kadencje, adiunkt w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Wydziału Nauki o Zdrowiu. Była opiekunem roku i przedstawicielem do Rady Pedagogicznej Fizjoterapii II Wydz. Lek. oraz Audiofonologii I Wydz. Lek. Opiekun naukowy, recenzent, promotor prac licencjackich i magisterskich. Wykładowca wizytujący na Wydziale Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka publikacji z zakresu anatomii i okulistyki.

Stanowisko prodziekana ds. kształcenia przedklinicznego objął prof. dr hab. Jarosław Wysocki, wieloletni pracownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). Kierował Zakładem Morfologii Kręgowców Akademii Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlce). Zorganizował i kierował pracowniami naukowymi przeznaczonymi do badań w zakresie anatomii klinicznej i kształcenia podyplomowego lekarzy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie oraz w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (obecnie Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy).