Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejBadania i Rozwój

OGŁOSZENIE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

Badania i Rozwój

Ogłoszenie Wydziału Prawa i Administracji dotyczące przyznania środków z Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej na prowadzenie w 2016 r. badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości:

5.770,00 (słownie: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych)

W związku z tym pracownicy naukowo-dydaktyczni należący do grupy młodych naukowców (osoby prowadzące działalność naukową, które nie ukończyły 35. roku życia), którzy składali wnioski o przyznanie środków w roku 2016 proszeni są o dostarczenie do dnia 13 kwietnia 2016 r. :

  • wykazu aktualnego dorobku naukowego;
  • opinii kierownika katedry;
  • informacji dotyczącej spełnienia kryteriów zawartych w załączniku nr 2 Regulaminu "Zasady i tryb konkursu dotyczącego badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Zarządzania Uczelni Łazarskiego".