Doktoraty

Uczelnia Łazarskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Uprawnienia te Uczelnia uzyskała w 2006 roku jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce.

Od tej pory, mury Uczelni opuściło już  kilkadziesiąt osób ze stopniem doktora nauk prawnych.

Kształcenie doktorantów i przygotowywanie rozpraw doktorskich w Łazarskim odbywa się w ramach Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych.

Przebieg przewodu

Zobacz, jak przebiega procedura uzyskania stopnia doktora na Uczelni Łazarskiego:

 1. Kontakt z kierownikiem katedry

  zobacz listę
 2. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego (3 egzemplarze)

  Zobacz wykaz wymaganych dokumentów
 3. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora oraz zatwierdzenie tematu pracy doktorskiej

 4. Złożenie pracy doktorskiej

 5. Wyznaczenie recenzentów

 6. Powołanie komisji egzaminacyjnej

 7. Egzamin doktorski

  1. Egzamin z dyscypliny podstawowej - odpowiadającej tematowi rozprawy
  2. Egzamin z dyscypliny dodatkowej - wybranej spośród: filozofii, nauk politycznych, ekonomii, historii
  3. Egzamin z wybranego języka nowożytnego
  Zobacz, czy jesteś zwolniony z tego egzaminu
 8. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 9. Publiczna obrona pracy doktorskiej

Kontakt

informacje o doktoratach udzielane są w czwartki
Beata Filus

b.filus@lazarski.edu.pl
tel. +48 22 54 35 309
fax. +48 22 54 35 304 

pokój: 361