Na stronach internetowych Uczelni Łazarskiego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.

Skip to main content

Powrót poziom wyżejJubileusz 20-lecia WPiA

20 lat sukcesów – Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego świętuje 20-lecie istnienia

W 2017 r. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, lider w rankingu wydziałów prawa uczelni niepublicznych, obchodzi 20-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano cykl wydarzeń towarzyszących, m.in. konferencje z udziałem wybitnych ekspertów prawniczych, dni otwarte, wykłady gościnne, spotkania i prezentacje raportów dotyczących systemu prawa i kształcenia prawniczego w Polsce.

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego – najlepszy w Polsce

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego powstał w 1997 r. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej oraz kadrze naukowej zrzeszającej uznanych naukowców i praktyków stał się liderem w rankingach najlepszych wydziałów prawa wśród uczelni niepublicznych. W XI rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął ponownie pierwsze miejsce wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych.

Rozwój naukowy, innowacyjne badania i nowoczesne specjalizacje sprawiają, że Wydział cieszy się znakomitą renomą zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród studentów. Decyzją Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunek prawo prowadzony na Uczelni Łazarskiego, jako jeden z pięciu w Polsce, uzyskał najlepszą z możliwych ocenę wyróżniającą, otrzymując najwyższe noty we wszystkich przyjętych przez PKA kryteriach jakościowych.

Od 2006  r. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora prawa. Uczelnia Łazarskiego była pierwszą uczelnią niepubliczną, której zostały one nadane. Od 2016 r. ma również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a w 2017 r. ruszyły studia doktoranckie (studia III stopnia) na kierunku prawo.  

Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego realizuje misję Uczelni, którą zgodnie z zamierzeniami jej założyciela – Ryszarda Łazarskiego – jest stworzenie miejsca, gdzie praktyczny wymiar kształcenia i jego międzynarodowy charakter łączą się z etosem pracy i kształtowaniem odpowiedzialności obywatelskiej.

 1. 1993
  Uczelnia rozpoczyna działalność jako Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa
 2. 1997
  Uczelnia uruchamia Wydział Prawa i jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo
 3. 2002
  Do użytku zostaje oddany nowy kampus Uczelni
 4. 2003
  Wydział Prawa poszerza ofertę o studia licencjackie na kierunku administracja
 5. 2004
  Działalność rozpoczyna Centrum Kształcenia Podyplomowego
 6. 2006
  Wydział Prawa uzyskuje pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku administracjaWydział Prawa, jako pierwszy niepubliczny w Polsce, otrzymuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych
 7. 2007
  Rada Wydziału nadaje pierwszy stopień doktora nauk prawnych
 8. 2011
  Wydział Prawa i Administracji uruchamia studia LLM z Center for International Legal Studies (CILS) w Salzburgu i Uniwersytetem w Bostonie  
 9. 2012
  Wydział przekracza liczbę tysiąca tematów badawczych zrealizowanych od początku istnienia
 10. 2015
  Profesorowie Wydziału otrzymują po raz pierwszy tytuły doktora honoris causa Wydział uzyskuje dla kierunku prawo ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej we wszystkich ośmiu badanych przez nią kategoriach Wydział zajmuje III miejsce w rankingu potencjału naukowego wszystkich publicznych i niepublicznych wydziałów prawa w Polsce
 11. 2016
  Wydział uzyskuje uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie prawoRada Wydziału nadaje pierwszy stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo
 12. 2017
  20-lecie istnienia Wydziału. Wydział uruchamia studia III stopnia (doktoranckie)