prof. nadzw. dr hab.

Biogram

Polska historyk, w latach 1996-2006 - naczelny dyrektor Archiwów Państwowych, od 2012 do 2015 - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczestniczyła w pracach kilkunastu organizacji krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką historyczną, archiwalną i edukacyjną. Zawodowo związana także m.in. z Instytutem Badań Literackich PAN.  Jest specjalistką w zakresie historii Polski XIX i XX wieku, dziejów polskiej inteligencji, historii dwudziestolecia międzywojennego. Autorka wielu publikacji.

Funkcję Rektora Uczelni Łazarskiego (d. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego) objęła w 2008 roku i pełniła ją do 2012 roku.

W 2011 roku odznaczona przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.