prof. zw. dr hab.

prof. zw. dr hab.

WydziałyWydział Ekonomii i Zarządzania

Bio

Od grudnia 1995 do października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP.

W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji. W latach 2003-2005 był rektorem Uczelni Łazarskiego (dawniej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie).Obecnie wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania naszej uczelni oraz inicjator Akademii Europejskiej ? kursu dla maturzystów.

Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego.

Autor ponad 260 prac naukowych, w tym pięciu książek, oraz wielu innych publikacji, wydanych w języku polskim, angielskim, rosyjskim i innych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (1989) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981).

Odznaczony Orderami Zasługi Francji, Włoch, Grecji, Ukrainy i Litwy. 

CV

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ:

Od 1969

  • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  • Członek European Economic Association i European Association of Comparative Economic Studies

1970-1990

  • odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych, m.in. we Francji, Wielkiej Brytanii i USA

1978-1979 - Konsultant

  • Dział Bankowości Międzynarodowej w centrali Citibank w Nowym Jorku (USA)

1985 - Założyciel i pierwszy dyrektor Instytut Gospodarki Światowej w SGH (d. SGPiS)

1986-1987 - Profesor wizytujący Uniwersytet w Princeton (USA)

1987-1990 - Uczestnik w pracachKomisja ds. Reformy Gospodarczej

1988-1989 - Członek zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

1988-1991 - DyrektorInstytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

1989-1993 - Partner

  • Firma consultingowa TKD ? Ernst & Young Poland

1991-1995 - Szef sekcji krajów Europy Środkowo?Wschodniej Europejska Komisja Gospodarcza ONZ w Genewie (Szwajcaria)

1994-1997 - Członek Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów Rada Ministrów

12.1995-10.1997 - Minister Spraw Zagranicznych RP Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

1998-2001 - Członek rady programowej International Exchange Program (IREX) Waszyngton, USA

1998-2004 - Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji Narodowy Bank Polski

Od 1999 - Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PANPAN

2001-2003 - Członek grupy doradców ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej

2003-2005 - RektorWyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie

2004-2009 - Poseł - Parlament Europejski

Od 2011 - Członek Rady Programowej Bruegel InstituteBruksela

2011-2014 - Poseł na Sejm RP oraz Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Do 2013 - Przewodniczący Rady Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Do 2013 - Przewodniczący Rady Fundacji Baltic Business Forum

Od 2014 - Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, PL)

Obecnie - ProfesorSzkoła Główna Handlowa

Obecnie - ProfesorUczelnia Łazarskiego