sędzia

WydziałyWydział Prawa i Administracji
Terminy dyżurówPoniedziałek12:00-13:30
(pokój 2, IX piętro, sektor F)

Bio

Pełni funkcję prorektora Uczelni Łazarskiego. Ponadto jest dyrektorem Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego.

Jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W latach 2006-2008 był również jego prezesem. Od 2015 roku pełni funkcję członka Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

W 1980 r. uczestniczył w powstawaniu "Solidarności" w regionie świętokrzyskim. Pełnił funkcję sekretarza I Zjazdu NSZZ "Solidarność" w gdańskiej Oliwie. W stanie wojennym w 1981 r. był internowany, a następnie dwukrotnie więziony z przyczyn politycznych. Piastował stanowisko senatora I i II kadencji (lata 1989-1993).

Był współtwórcą reform administracji publicznej w latach 1990-1999. W latach 1990-1994 był generalnym komisarzem wyborczym, a w latach 1991-1994 przewodniczącym rządowych zespołów do spraw reorganizacji administracji publicznej. Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 1997-1999.

Wraz z prof. Jerzym Regulskim stworzył Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie był wiceprezesem Rady Fundatorów. Był także członkiem zarządu Fundacji Sue Ryder, obecnie zasiada w jej Komisji Rewizyjnej.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Gedymina, Medalem Bene Merentibus Iustitiae oraz Brązowym Medalem "Zasłużony kulturze Gloria Artis".

W latach 1991-2006 był wykładowcą w Instytucie Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Napisał wiele publikacji z zakresu prawa publicznego i historii najnowszej. Jest współautorem "Posłania do robotników Europy Wschodniej" i stałym felietonistą "Dziennika Gazety Prawnej".

Od 1977 roku jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Został wybrany laureatem Nagrody Dziennikarzy Festiwalu Jazz nad Odrą 78.