Bio

Od 2008 r. zajmuje stanowisko sekretarza Uczelni Łazarskiego oraz prezesa Zarządu Lazarski Management Spółka z o.o.

W latach 2000-2008 pełniła funkcję kanclerza Uczelni Łazarskiego.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie.