prof. zw. dr hab.

Adres e-mailrektor@lazarski.edu.pl
WydziałyWydział Ekonomii i Zarządzania
Terminy dyżurówPoniedziałek12:30 – 13:30
Rektorat

Bio

Pełni funkcję rektora Uczelni Łazarskiego od 2012 roku. Ponadto jest kierownikiem Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii oraz dyrektorką Centrum ds. Migracji i Demografii naszej uczelni.

Ma tytuł profesora nauk ekonomicznych. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie demografii i migracji.

Sprawuje funkcje:

  • członka komitetów Nauk Demograficznych oraz Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk.
  • eksperta rządu polskiego ds. polityki migracyjnej,
  • eksperta Komisji Europejskiej ds. mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku,
  • przewodniczącej zespołu ds. imigracji oraz migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji,

Była wykładowcą na kilku amerykańskich i europejskich uniwersytetach. W latach 1999-2000 stypendystka Fulbrighta na University of Pennsylvania. W latach 1996-1999 koordynatorka Polish Migration Project w School of Slavonic and East European Studies, University College London. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Napisała przeszło 100 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach, które zostały opublikowane przez prestiżowych wydawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

Jest autorką 10 monografii m.in. Poland?s Post-War Dynamic of Migration (Ashgate, Aldershot, 2001), Powroty Polaków w okresie kryzysu. W pętli pułapki migracji (Warszawa, Scholar, 2010) oraz Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki (Warszawa, Scholar, 2008).

Współredagowała wiele prestiżowych monografii, m. in.: The Challenge of East-West Migration for Poland wraz z Keith Sword (Macmillan, London-New York, 1999) oraz From Homogeneity to Multiculturalism: Minorities Old and New in Poland wraz z F.E.I. Hamilton (UCL Press, London, 2000).