Jeśli dostęp do bazy nie jest określony inaczej, jest ona dostępna ze wszystkich komputerów Uczelni pod adresem wymienionym poniżej. Niektóre z baz są dostępne poza Uczelnią dla pracowników i studentów uczelni – skontaktuj się z Biblioteką.
Hasła do baz danych są udostępniane wyłącznie osobiście w Czytelni. Nie ma możliwości uzyskania hasła drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

CEIC zbiera dane z całego świata publikowane przez urzędy statystyczne, banki centralne, giełdy papierów wartościowych, organizacje międzynarodowe i inne podmioty. Należy pamiętać, że nowy system używa prywatnego e-maila oraz indywidualne hasło dostępu.
Każdy student / użytkownik ma do wyboru dwie opcje logowania: może korzystać jako gość tylko poprzez IP Uczelni, lub zarejestrować konto. W drugim przypadku użytkownik może tworzyć własne notatki, ma możliwość zapisania swojej pracy w celu późniejszego skorzystania z niej. Nie ma limitu liczby kont stworzonych przez użytkownika.
Nowa wersja platformy umożliwia eksport danych do Excela i ich późniejsza edycję. Aby z tego skorzystać, należy po zalogowaniu się pobrać CDMNext Excel.

Czytelnia czasopism on-line to baza przeznaczona dla bibliotek, aplikantów, doktorantów i naukowców, którzy na bieżąco chcą śledzić publikacje naukowe z różnych dziedzin prawa z najważniejszych tytułów prawniczych w Polsce za pośrednictwem Internetu. Baza zapewnia:

  • dostęp do pełnych wersji tekstowych stale rozbudowanej bazy czasopism,
  • różne możliwości przeszukiwania bazy czasopism – według autora, tytułu, rocznika czasopisma oraz wyszukiwanie pełnotekstowe,
  • pliki z całymi tekstami w formie PDF – dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również w formie oryginalnego tekstu,
  • zapisy plików na dysku, a w nowszych rocznikach – pełną funkcjonalność edytowania i kopiowania tekstu w plikach PDF.

Dostęp na hasło.

Lazarski University DASH Collection była poprzednio częścią bazy Ebrary. Składa się na nią ok. 150 pełnotekstowych kopii książek drukowanych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uczelnianej i szczególnie często wykorzystywanych jako lektury do zajęć, zwłaszcza z przedmiotów ekonomicznych. 

Dostęp tylko z terenu Uczelni. 

Academic Search Complete; Agricola; Business Source Complete; ERIC; Green FILE; Health Source; Library, Information Science & Technology Abstracts; MasterFILE Premier; MEDLINE; Newspaper Source; Regional Business News, European Views of Americas, Teacher Reference Center.
EBSCOhost jest pakietem baz danych zawierających łącznie ok. 8 tys. czasopism pełnotekstowych oraz dziedzinowe bazy bibliograficzno-abstraktowe. Pożyteczne źródło informacji dla autorów prac semestralnych i dyplomowych oraz rozpraw naukowych. 
Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Emerging Markets Information Service (EMIS) – kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących, dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii.
Aby zalogować się do serwisu EMIS, proszę wejść na stronę https://www.emis.com/ i wybrać po prawej stronie w CLIENT LOGIN

Ibuk to największy w Polsce pełnotekstowy serwis podręczników akademickich i książek naukowych. W sieci uczelnianej dostępne książki wybrane przez Uczelnię Łazarskiego. W ramach Ibuk Libra udostępniony jest Słownik polsko-angielski i angielsko-polski PWN Oxford.
Dostęp na hasło.
Instrukcja zakładania konta.
Krótka instrukcja korzystania z Ibuka.

Infor Lex Ekspert - kompendium wiedzy niezbędnej przy rozwiązywaniu problemów prawniczych i problemów życia codziennego. Zawiera akty prawne, projekty ustaw, orzecznictwo polskie i UE, interpretacje urzędów, organów skarbowych, porady, wskazówki i omówienia problemów. Umożliwia dostęp do pełnych tekstów i archiwów czasopism wydawanych przez Infor.
Dostęp na hasło.

Legalis System Informacji Prawnej Zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zwiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów. 
Dostęp z terenu kampusu.

Legalis System Informacji Prawnej Zawiera akty prawne, orzecznictwo, wyjaśnienia, wzory, a także pełne teksty komentarzy i monografii wydawanych przez wydawnictwo C. H. Beck. Baza zwiera także System Prawa Prywatnego i umożliwia dostęp do archiwum 4 tytułów czasopism z pełnymi tekstami artykułów. 
Poza kampusem dostęp na hasło.

Lex Delta to baza zawierająca glosy, monografie, orzecznictwo administracyjne, tezy i czasopisma, wzory, komentarze, nurty, praktyczne wyjaśnienia, System Prawa Procesowego Cywilnego, prawo Unii Europejskiej.
Dostęp na hasło.

NASBI (Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa) jest internetową biblioteką e-booków, skierowaną do szerokiego grona czytelników, dla których wiedza i rozwój osobisty przełożone na kompetencje naukowe i zawodowe są kluczowe w postrzeganiu swojej przyszłości. 
OSBI (Ogólnopolska Sieciowa Biblioteka Internetowa) jest skierowana do czytelników literatury popularnej, podróżniczej, przewodników, poradników oraz literatury dziecięcej i młodzieżowej. Platforma nie wymaga instalacji ani oprogramowania zewnętrznego, a jej wdrożenie jest niezwykle intuicyjne. Wszelkie treści są przechowywane w chmurze.
Dostęp do obu baz na hasło.

Profinfo to baza umożliwiająca studentom i środowisku akademickiemu korzystanie z książek elektronicznych wydawnictwa Wolters Kluwer. Za pomocą Profinfo można wypożyczać i czytać publikacje online na wybranym przez siebie urządzeniu. 
Profinfo jest elektroniczną biblioteką, w której wypożyczenia książki trwa zaledwie kilka sekund. Każdy czytelnik otrzymuje osobisty login i hasło, dzięki którym może korzystać z pełnych zasobów biblioteki. Ponadto ma możliwość tworzenia notatek oraz zaznaczania interesujących go fragmentów, a także może przechowywać i udostępniać dokumenty lub pliki innym czytelnikom. 
Dostęp na hasło. Baza jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proquest Ebook Central to baza, która zawiera kolekcję pełnotekstowych książek w języku angielskim (ok. 20 tys. tytułów) z dziedziny Business, w tym z zakresu bankowości, finansów,  marketingu, zarządzanie zasobami ludzkimi, przedsiębiorczości czy etyka biznesu. Dawniej znana naszym Czytelnikom jako Ebrary.

Spoza Uczelni dostęp na hasło.

Science Direct to serwis udostępniający beneficjentom licencji krajowej w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zawartość około 1700 tytułów czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier B.V. Baza jest aktualizowana na bieżąco, zawiera ok. 12 mln artykułów od 1995 r., ale nie wszystkie są dostępne w postaci pełnotekstowej. Pozycje z dostępem pełnotekstowym (w formacie pdf) oznaczone są zielonym znakiem arkusza zaś pozycje Open Access oznaczone są pomarańczowym znakiem. Baza posadowiona jest na platformie SciVerse, na której udostępniana jest również bibliografia zawartości czasopism Scopus.
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.

Scopus jest częścią pakietu SciVerse: produkowaną przez Elsevier B.V. interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych, według niektórych źródeł – największą na świecie. Posiada też narzędzia do wykonywania analiz biblio- i naukometrycznych dla autorów i czasopism. Obejmuje ponad 19000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA.
Scopus jest udostępniany z platformy SciVerse (wchodzimy tak, jak do bazy ScienceDirect lub przez www.scopus.com) na serwerze producenta na zasadzie prenumeraty bez prawa archiwizacji. 
Dostęp tylko z terenu Uczelni.
Odnalazłszy w bazie publikację, która jest reprezentowana w zasobach tzw. licencji krajowej (czasopisma i książki zaprenumerowane przez MNiSW dla instytucji naukowych), możemy przejść do pełnego tekstu, korzystając z opcji „View at publisher”.

SpringerLink jest bazą zawierającą  ponad 2000 tytułów czasopism naukowych z zakresu: nauk przyrodniczych, biznesu, ekonomii, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in. Powstała z połączenia kolekcji czasopism wydawnictw Springer Verlag i Kluwer Academic Publishers .  Kolekcja książek obejmuje także pakiet roczników archiwalnych 1997 - 2008. Pozycje w serii z dostępem pełnotekstowym nie są oznaczone kłódką.
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.

Web of Science to baza, która zawiera indeksy cytowań. W ramach serwisu można przeglądać następujące indeksy: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index. Podaje dane naukometryczne. Przekierowuje do pełnych tekstów w posiadaniu Uczelni. Załączone zestawienie Journal Citation Reports.
Dostęp tylko z terenu Uczelni.

Wiley Online Library to kolekcja czasopism Wiley-Blackwell, która obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Reprezentowane w bazie działy nauki to m. in.: Business, Economics, Finance & Accountin, Law & Criminology, Mathematics & Statistic, Nursing, Dentistry & Healthcar, Social & Behavioral Sciences. Baza służy także jako narzędzie orientacji w bogatych zasobach książkowych wydawnictwa (możliwość przeglądania spisów treści, notatek informacyjnych, indeksów itp. i zamawiania) oraz w zawartości 163 czasopism wydawanych przez różne towarzystwa naukowe i nie należących do kolekcji Wiley-Blackwell (można je odrębnie zaprenumerować). 
Dostęp wyłącznie na terenie Uczelni.